Bereketli Topraklar Barışı Arıyor Panel-2 : “Barış ve Demokrasi Süreci” 22 Haziran Cumartesi günü yapılacaktır.

Sayın Üyemiz,

Bereketli Topraklar Barışı Arıyor  Panel-2 : “Barış ve Demokrasi Süreci” konulu Panel 22 Haziran 2013 Cumartesi saat 14:00’da Eczacılar Odası’nda  yapılacaktır.Katılımınızı bekleriz.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan


BEREKETLİ TOPRAKLAR BARIŞI ARIYOR

Panel-2 : “Barış ve Demokrasi Süreci”

 

Panelistler
İlhan CİHANER
(CHP Milletvekili)

Ercan KARAKAŞ
(Eski Kültür Bakanı-CHP Parti Meclis Üyesi)

Ercan GEÇMEZ
(Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Bşk.)

Dr.Eriş BİLALOĞLU
(Türk Tabipler Birliği Eski Bşk.)

Moderatör
Dr.Halit ATİK
(Adana Tabip Odası Genel Sekreteri)