“Beyaz Nöbet”te İkinci Gün: Mücadele Dayanışma ile Büyüyor

“Beyaz Nöbet”te İkinci Gün: Mücadele Dayanışma ile Büyüyor

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesine ve ocak ayında görüşüleceği söylenmesine karşın hâlâ görüşülmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, 27 Ocak 2022 günü devam etti.

Nöbetin ikinci gününde Ankara, Batman, Bolu-Düzce ve Manisa tabip odalarından hekimler ile sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya geldi. Oturumda Beyaz Yürüyüş’ten Beyaz Forum’a, 15 Aralık G(ö)REV eyleminden Beyaz Nöbet’e uzanan “Emek Bizim, Söz Bizim” eylem sürecinin haklarımız alınana kadar kararlılıkla yürütülmesi değerlendirmeleri yapıldı. Ankara Dişhekimleri Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası’nın yöneticileri de kendi alanlarındaki sorunlardan söz ederek ortak mücadelenin büyük önem taşıdığının altını çizdi. HDP Batman Milletvekili Dr. Necdet İpekyüz de nöbete dayanışma ziyaretinde bulunarak sağlık emekçilerinin taleplerini haklarımız kazanılana kadar Meclis’te daha da güçlü dile getireceklerini söyledi.

Beyaz Nöbet, “Söz Asistan Hekimlerde” oturumu ile devam etti. Asistan hekimler eğitim, ücret, nöbet sonrası izin, şiddet, mobbing ve angarya başlıklarında yaşadıkları sorunları geniş bir biçimde ele aldı. Mücadele pratiklerinin ve önerilerinin de konuşulduğu oturumda, asistan hekimlerin örgütlenmesinin ve dayanışmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Oturumun sonunda söz alan TTB Merkez Konseyi üyeleri de asistan hekimlerin yürüttüğü mücadelenin her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Beyaz Nöbet’in ikinci günündeki son oturumunda ise sanatçı buluşmaları kapsamında Ercan Kesal ile çevrimiçi olarak bir araya gelindi. Tıp fakültesine girişinden itibaren hekimlik günlerini aktaran Kesal, ilerleyen zamanda sinemaya ve edebiyata daha faza zaman ayırmakla birlikte hekimlikten asla kopmadığını, hatta tüm üretimlerinde hekimliğin izlerinin görülebileceğini söyledi. Kesal, sanata ve sanatçılara dönük saldırılar ile ilgili ise “İçinden geçtiğimiz bu dönemlerin bizi yeni yollar bulma konusunda daha zenginleştirmesi, gerçeği söylemek konusunda ise daha cesaretlendirmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.