‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ Kursu Tamamlandı

‘Bilirkişilik Temel Eğitimi’ Kursu Tamamlandı

Adana Tabip Odamızca düzenlenen ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası’ kursu tamamlandı.

21-24 Aralık 2017 tarihlerinde 2 sınıf olarak düzenlediğimiz ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası’ kursu Adana Tabip Odamız ve TMMOB Ziraat Mühendisi Odası Adana Şubesi toplantı salonlarında gerçekleştirildi.

TTB, KURS İZNİNİ ALAN KURUMLARDAN BİR TANESİDİR

3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu uyarınca hekimlerin uzman oldukları alanda ‘Bilirkişilik Temel Eğitim’ kurslarını tamamlamaları ve zorunlu belge haline gelen bu sertifikalara ilişkin bilgilendirme yapan Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş ve Adana Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. A.Erhan Özeren, “Türk Tabipleri Birliği(TTB) ‘Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası kursları için izin alan ilk kurumlardan bir tanesidir. Süreklilik içerisinde sürdürülecek olan eğitimler için Hekimlerin ve Sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının başvuruları kabul edilmektedir. Bu eğitimler Tıpta Uzmanlık Derneklerimiz ve Tabip Odalarımız ile işbirliği içinde yapılmaktadır. Hukukçu eğiticilerin yanına hekim eğiticiler de eklenerek eğitici ekibi genişletilmiştir. İlerleyen dönemde uzmanlık alanlarına daraltılmış, özelleştirilmiş eğitimler de hayata geçirilecektir.” Şeklinde konuştu.

HERKES BİLİRKİŞİLİK YAPAMAYACAK

Daha önce Ankara, İstanbul, Bursa ve Samsunda eğitimler düzenlendiğini,  bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem arandığını konuşmalarında ifade eden Dr. Ulutaş ve Dr. Özeren, “Bugüne kadar yaklaşık 300 kadar hekim arkadaşımız Türk Tabipleri Birliğinin düzenlediği eğitimlere katılmıştır. Türk Tabipleri Birliği tarafından sertifika eğitiminde zorunlu müfredata ek olarak geliştirilen uygulama içeriği ile hekimlerin yürüttükleri soruşturmalarda veya kendileri hakkındaki soruşturmalarda katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle mahkemelerde bilirkişilik yapmayı düşünmeyen hekimlerin de çalışma yaşamlarında kullanabilecekleri bilgiler içermesi nedeniyle katılabilecekleri bir eğitim sürecidir. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nadir Arıcan,Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Av. Doç. Dr. Ahmet Başözen, Av. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kodakoğlu ve Tıp Etiği Uzmanı Doç. Dr. M. Cumhur İzgi’nin verdiği 4 (dört) gün ve 24 saatlik eğitim süresini tamamlayan Adana, Mersin , Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Osmaniye illerinden katılımcı hekimler sertifika almaya hak kazanmıştır.