BİNLERCE HEKİM ZİNCİRİ OLUŞTURMAK İÇİN VAR MISINIZ? 17 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE “HAKLARIMIZI GASP EDENLERE, KALBİMİZİ KIRANLARA VE ONURUMUZLA OYNAYANLARA”CEVAP VERECEĞİZ.

Değerli Meslektaşlarım,

“VAR MISINIZ?”

Mevcut iktidar ve Sağlık Bakanlığı herkes tarafından bilindiği gibi zorlama sağlık politikaları ile hekimlere, özelde çalışan hekim meslektaşlarımıza, birinci basamak hizmeti sunan hekimlerin ve bir bütün olarak hekimlerin özlük haklarına, muayenehanelerle ilgili düzenlemelere, aile hekimliği adı altında yapılanlara, tıp fakültelerinde yaşanan niteliksizleşmeye, keyfi uygulamalarla ve en son 26 Ağustos tarihinde Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) yapılan ve yeni bir KHK ile yapılacağı duyumu alınan “Kamu Hastane Birlikleri Yasası” şeklinde düzenlemeler artık TBMM’yi “atlayan” bir keyfi döneme girildiğini göstermektedir.

Bu anlayışla yani “Ben yaparım olur” tutumu ile artık gidilemeyeceği açıktır. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarını ve özel olarak da HEKİMLERİ artık kaybetmiştir.

Bu ülkede hem kendine, hem mesleğine, hem de halkın sağlık hakkına sahip çıkan hekimler ve onların örgütü olarak Türk Tabipleri Birliği tarafından;   yukarıda açıklanan gerekçelerle;

Adana’dan ve tüm Türkiye’den gelen hekim meslektaşlarımız ve sağlık emekçileri olarak, 17 Eylül 2011 Cumartesi günü önce saat 11.30’da TTB Merkez Konseyi önünde buluşarak ve oradan HEP BİRLİKTE BİNLERCE HEKİM ZİNCİRİ OLUŞTURUP   Sıhhiye’ye Sağlık Bakanlığı önü’ne yürüyerek, bu keyfi KHK sürecine tepkimizi dile getirecek, Başbakan ve Sağlık Bakanı’nın hekimlere karşı saygısız ve hürmetsiz tutumlarına karşı kendimize (mesleğimize), hekimliğe, sağlık hakkına sahip çıkacağımızı ve mesleğimize, onurumuza, kişiliklerimize saldıranlara, kalbimizi kıranlara en güzel cevabı vereceğimizi ve bundan da vazgeçmeyeceğimizi güçlü bir şekilde ifade etmek için Sağlık Bakanlığı önünde BASIN AÇIKLAMASI (saat 12.30) yapılacaktır.

Basın açıklamasına ve Sağlık Bakanlığı’na yürüyüşe katılmak için;  Adana’dan  Ankara’ya ulaşım Adana Tabip Odası tarafından (otobüslerle) ÜCRETSİZ olarak sağlanacaktır.

“VAR MISINIZ?”

Bu yüzden, “kendisine, hekimlik mesleğine, sağlık hakkına sahip çıkacak” arkadaşlarımızın Tabip Odamızı 15 Eylül 2011 Perşembe günü saat 18.30’a kadar (0 322 458 00 08-0 533 745 51 19) arayarak isim yazdırmaları rica olunur.

“YİNE  DE SORUYORUZ VAR MISINIZ?…..”

     Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
     
Genel Sekreteri