BÖLGE SAĞLIKÇILAR MECLİSİ ADANA’DA TOPLANTI

BÖLGE SAĞLIKÇILAR MECLİSİ ADANA’DA TOPLANTI

b.s

BÖLGE SAĞLIKÇILAR MECLİSİ ADANA’DA TOPLANDI

 Adana’da gerçekleştirilen “Bölge Sağlıkçılar Meclisine” Türk Tabipleri Birliği MK Üyesi Dr. İsmail Bulca ve Pelin Yargıç, Türk Diş Hekimleri Birliği MYK Üyesi Dt. Serdar Ak, SES Genel Merkezi Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, Hemşireler Derneği Merkez Yönetiminden Sevilay Yüceer, Adana-Osmaniye, Mersin, Niğde ve Hatay Tabip Odaları, Adana Diş Hekimleri Odası, Adana Eczacılar Odası, SES Adana,  Niğde, Osmaniye, Mersin, Hatay Şubeleri, Dev Sağlık-İş Adana Şube yöneticileri ve üyeleri katıldı.

“DÖNÜŞÜM PROJESİ” SAĞLIKTA YIKIM PROGRAMIDIR

Açılış konuşmasında Türkiye sağlık ortamı ve sağlık çalışanlarının çok önemli bir eşiğe geldiğine dikkat çeken Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, ”2002 yılından bu güne kadar uygulanan politikalarla ve en son çıkarılan 663 sayılı kanunla sağlıkta dönüşüm programının sonuna gelindiğini, Anayasa Mahkemesinin verdiği kararla da artık Kamu Özel Ortaklığı uygulamalarının önünde  hiçbir engel kalmamasına rağmen sağlık alanındaki tüm oda, dernek ve sendikaların ortak mücadele kararı aldıklarını belirtti.  Dr. Ökten konuşmasında;  Sağlık uygulamalarının  tümden değiştiğini, çıkarılan yasa ve yönetmenlikleri kimse takip edemez hale geldiğini,  bu uygulamaların hekimler ve sağlık çalışanları açısından yarınları bilinmez hale getirdiğini ve toplumsal yaşamda ki belirsizliğin, geleceğe yönelik güvensizliğin, antidemokratik uygulamaların korku ve endişelerimizi daha da arttırdığını belirterek, tüm sağlık çalışanlarının yarınlarının ne olacağını bilmeden her gün yaşamlarına ilişkin yeni belirlemeler yapmaya çalıştıklarını belirtti. Dr. Ökten, konuşmasında; “Devlet hastaneleri ‘Kamu Hastane Birlikleri’ adı altında toplanıp, sınıflandırılmış, başlarına CEO’ları oturtulmuş, vatandaş GSS primine bağlanmış, sağlık çalışanları kitlesel halde  kurumlarına ‘gelir’ kazandıracak sözleşmeli-taşeron hizmetlilere çevrilince sırayı kamu-özel ortaklığı hastaneleri almıştır. Sağlıkta Dönüşüm Projesi her ne kadar iyi bir şey olarak anlatılırsa anlatılsın sonuçları hem meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanları adına, hem mesleğimiz adına,  hem de hasta ve yakınları adına birçok olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı bizlere şikayet,  şiddet ve ölüm olarak, mesleğimiz adına onur kırıcı ve rencide edici olarak, hasta ve yakınlarına ise daha fazla ücret ödeyerek sağlık hizmeti satın alma olarak geri dönmüştür. Son olarak 663 sayılı KHK’de belirtilen değişiklikler Anayasa Mahkemesi sağlık alanındaki örgütlerin mücadele gücüne rağmen sadece bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bundan sonra çocuklarımız, ülkemiz, mesleğimiz ve geleceğimiz için hangi şartlarda olursa olsun birlikte mücadele etmemiz şarttır. Sağlıkçılar Meclisi umarım bu mücadele gücümüzü arttıracaktır” demiştir.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ökten’in açılış konuşmasından sonra Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Galip Kırıcı, SES Genel Merkezi Kadın Sekreteri Bedriye Yorgun, Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Selim Matkap ve Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Hasan Yaman   Divana seçilmişlerdir. TTB Merkez Konsey üyesi Dr. İsmail Bulca Sağlıkta Dönüşüm Projesinin başlangıçtan günümüze kadar olan süreci anlatmıştır.

Dr. Bulca, konuşmasında;  “Koruyucu sağlık hizmetinden çekilen devlet, hortlayan kızamık, verem salgınlarına aldırış etmeden söylemini 22 ilde 1 milyon metrekare Hazine arazisine özel sektörün inşa edeceği ve 49 yıl boyunca otel, AVM, cafe, otopark, süpermarket ve ‘sağlık hizmeti’ dahil bütün ticari alanlarıyla şirket yöneticilerinin işleteceği şimdilik 27 Şehir Hastane projesi ortaya çıkarmıştır. Sağlık hizmetiyle ticari alanın iç içe girdiği bu projenin  ‘kamu’ içeriğiyle biricik ilişkisi kamu arazilerinin üzerinde yükselmesi ve 49 yıl boyunca devletin yatırımcıya ‘milyarlarca dolarlık’ kamusal kaynak aktarımı olacaktır. Bunun bütün finansmanı ise 49 yıllığına halka ödetilecektir. Sayın Başbakanın ‘bu fakirin hayali’ dediği milyonlarca dolarlık dev Şehir Hastanelerinin yüklenici firmanın yatırım maliyetini en fazla üç yılda çıkartacağı ‘kesin’ projeye 46 yıl boyunca Sağlık Bakanlığı halkın vergileriyle kira öderken firmanın kullandığı kredinin teminatı bile bizzat Hazine tarafından verilecektir. Ayrıca devlet, özel sektöre bu hastaneler için yüzde 70 doluluk garantisi vermiştir.  Etlik Entegre Sağlık Tesisi için ön fizibilitede öngörülen kira 53 milyon TL iken sözleşmede 276 milyon TL olmuş, Manisa’da 8 milyon TL olan kira sözleşmede 64.25’e çıkıvermiş ve 8 ihalede 3.880 milyar TL görünen sabit yatırımın üzerine 26.5 milyar TL fazla ödeme binmişti. 2020 yılında 80 trilyon dolara varacak küresel sağlık sektörüne kamu-özel sektör ortaklığı hastane projeleriyle dahil oluyordu. Bu kadar ödemeden sonra birilerinin fakirleşeceği kesindir. Ve bu fakirlerin bu hastanelere gelmesi bir gün gerçekten hayal olacaktır” demiştir.

Daha sonra kurumlar adına söz alınmış ve sağlıkta gelinen son durum, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik eylemlilik planları görüşülmüştür. Toplantının sonuç bildirgesinde sağlık alanındaki tüm örgütlerin ortak mücadele etmeye devam etmesi, sağlıkta gelinen son durumun halka anlatılması, bunun için bilgilendirici toplantılar yapılması ve genel merkezlerin  alacağı eylemlilik kararlarının yerellerde çalışılması kararı çıkmıştır.

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı

 

b.s_2

 

b.s_4