Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Ekim 2021’de yaptığı basın açıklaması ile karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, halkın sağlık hakkına sahip çıkmak için deklare ettiği Yeni Bir Mücadele Süreci kapsamında bölge tabip odalarıyla toplantılarına Van ve Mersin’de başladı. TTB Merkez Konseyi üyeleri, toplantılarda tabip odaları yöneticileri ve hekimlerle buluştu.

Ev sahipliğini Mersin Tabip Odası’nın yaptığı toplantı, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Konsey II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve Merkez Konsey üyesi Dr. K. Doğan Eroğulları’nın katılımıyla 9 Ekim 2021 günü gerçekleştirildi. Adana, Gaziantep, Hatay ve Mersin tabip odalarından aktivistlerin katıldığı toplantıya hekimlerin sorunlarına yönelik yapılan bir basın açıklaması ile başlandı. Ayrıca COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, ailesinin de katılımıyla anıldı.

Mersin

Van-Hakkâri Tabip Odası’nın ev sahipliği yaptığı 9 Ekim 2021 tarihli toplantıya Ağrı, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muş, Siirt, Urfa, Şırnak, Van-Hakkâri tabip odalarından temsilciler katıldı. TTB Merkez Konseyi üyelerinden Dr. Halis Yerlikaya ve Dr. Onur Naci Karahancı’nın katılığı toplantının öncesinde “Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları ve Çalışma Koşulları”na yönelik basın açıklaması gerçekleştirildi.

Van