Bu Dönemki 2 Hekim Meclisi Toplanıyor

Bu Dönemki 2 Hekim Meclisi Toplanıyor

Sevgili Meslektaşlarımız;

Günümüzde yaşadığımız sorunlar her türlü gayretlere rağmen mesleki açıdan çeşitlenerek artmaya devam etmektedir. Aile Hekimleri açılan sıfır nüfuslu ASM ler ile birbirlerine düşürülmüş ve çalışma barışı tüm sahada azalmıştır bunun yanı sıra, her geçen gün artan hekimlik dışı işler, en küçük sorunda kesilen cezalar, sürekli denetimler, uzman hekimlerin yaşadığı yoğun poliklinik sayıları, hastalarına yeterli süre ayıramamaları geçici görevlendirmeler ile çalışmaya zorlanmaları asistan hekimlerin eğitimlerinin hep ötelenmesi yaptıkları angarya işler, nöbetler, eğitim hastanesinde çalışan uzman veya eğitim görevlilerinin yoğun hasta ve ameliyat yapmaktan eğitim çalışmalarına yeterince zaman ayıramaması, üniversite de akademisyen hocalarımızın özgür ve özerk üniversite ortamında çalışamamaları, özel hastanelerde çalışan hekim arkadaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarındaki gasplar, hafta sonu veya tatillerde bile çalışmak zorunda kalışları, polikliniklerde ve acillerde her gün yaşadığımız psikolojik ve fiziksel şiddet, darp, tükenmişlik sendromu, performans sorunu, sorunlarımızı iletecek çözüm bulacak ilgili yöneticileri bulamamamız, SABİM, BİMER şikayetleri gibi bir çok neden artık bizi çok sevdiğimiz halde mesleğimizden bıktırma noktasına getirmiş tüm bunlar yetmezmiş gibi hukuki dayanağı bile tartışmalı olan KHK’ larla yapılan ihraçlar sonrası işsiz ve ekmeksiz kalmakla karşı karşıya kalan meslektaşlarımızın varlığı ile 2. HEKİM MECLİSİNİ topluyoruz. Meclisimiz herkese açıktır. İsteyen katılabilir, istediği sorunları aktarabilir. Her geçen gün artan sorunlarımız ancak birlikte konuşarak, tartışarak ve dayanışarak çözebileceğini biliyor ve siz üyelerimizi hekim meclisimize davet ediyoruz.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu

Tarih: 25 Şubat 2017, Cumartesi
Saat: 13:30
Yer: Eczacı Odası