BİZLER; ADANA-OSMANİYE TABİP ODASI OLARAK MÜCADELEMİZİ “HEP BERABER-HEP BİRLİKTE”-MİŞ GİBİ VE/VEYA -MUŞ GİBİ YAPMAYACAĞIZ…

Değerli Meslektaşlarım,

1- Sağlık Bakanlığı 1.basamak sağlık hizmetlerinde yani AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİNDE  yeni sürprizler yapmaya devam etmektedir:

2-Aile hekimleriyle yapılan sözleşmede damga vergisinin alınacak olması buna da  gerekçe olarak personelin KAMU PERSONELİ olmaması ve 5258’e tabi sözleşmeli personel için vize işlemi yapılmamasının gerekçe gösterilmesi BAKANLIĞIN Aile Hekimliği yapan arkadaşlarımızı SÖZLEŞMELİ PERSONEL kabul etmesi ve kamu personeli  olarak görmemesinin kanıtıdır.(http://www.ailehekimleri.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4789%3Aaile-hekimleriyle-yaplan-soezlemede-damga-vergisi-alnacak&catid=82%3Aulusal&Itemid=439)

3-Bakanlık Onaylı Denetim formları yayınlanmıştır. Ama bunca zamandır beklenen formlarda birçok maddenin neye ve kime hitap ettiğinin belli olmadığı ve karışıklıkların devam ettiği gözlenmektedir.

4-ASM tabelaları ve kaşelerin değiştirilmesi, Sağlık Bakanlığı logolarının kaldırılması istenmektedir.
(http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-74725/h/asmkase.pdf )(http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-74726/h/asmtabela.pdf)

5-Yeni bir tebliğ ile aile hekimliğinden istifa eden hekimlerin nereye gidebileceği hakkında da hüküm verilmiştir. Kadrolarının verildiği ASM lere, ama bu mümkün olmadığından TSM lere, Maliye Bakanlığı kadro vermediğinden Bakanlık tarafından TSM ler dolu olursa başka bir ile atama yapılabilecektir.

(Aile hekimliği sistemi başlamadan önce ne deniyordu isteyenler yani aile hekimliğini kabul etmeyenler eski çalıştıkları kadrolara dönüp eski yerlerinde çalışabilecekler. Ama  Bizler yani Aile hekimliği SİSTEMİNE karşı olanlar (yanlış anlaşılmasın aile hekimlerine karşı olanlar değil) tabii ki “eski çalıştıkları yerler kalacaksa?” diye de sormuştuk o zaman…)

6-Özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde çalışan hekimler taşeron gibi çalıştırılmakta, hekimlerin hak edişlerinde düşüşler dayatılmakta ve buralarda çalışan hekimler gelecek kaygısı ve ileriyi görememe ve geleceklerini planlayamamalarından dolayı  mutsuzluk ve huzursuzlukları artmıştır.

Bu son kararlar  sağlık ocaklarının kapatılmasının  1. Basamak sağlık hizmetlerinin sağlıkta özelleştirmenin ve çalışanların da sözleşmeli yapılmasının birinci adımı olduğunu bir kez daha göstermektedir.

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin  de 2. ve 3. Basamak sağlık hizmetlerinde KAMU HASTANE BİRLİKLERİ’nin  oluşturularak buraların özelleştirilmesinin ve ticarileştirilmesinin adımları olduğunu biliyoruz.

Bu girişimler ile de 2. ve 3. basamak sağlık hizmeti veren hekimlerin ve sağlık çalışanlarının da sözleşmeli yapılması planlanmaktadır.

Bu girişimlerin BİZLERE yani hekimlere ve sağlık çalışanlarına karşı saldırı olduğunu kabul ediyoruz. Sağlıkta Özelleştirmenin ve Sağlıkta Dönüşüm denilen programın son hızla ve sürat kesmeden devam ettiğini, yabancı hekimler ve yabancı hemşireler ile de doktor ve hemşire enflasyonu yaratılarak mücadeledeki dirençlerimizin kırılması istenmektedir. Atamalar ile de korku salınarak “dayatılan her şeyi” kabul etmemiz beklenmektedir.

Gelinen son aşamada artık aile hekimi, uzman hekim, işyeri hekimi, öğretim görevlisi, asistan hekim, özel hekim, kurum hekimi yani TÜM HEKİMLER hepimiz bu sistemin içindeyiz ve hiçbirimizin birbirimizi farklı ve/veya ayrı olarak görmememiz gereken bir süreçteyiz.

Yani sonuçta hepimizin kendimizi SAĞLIK EMEKÇİSİ olarak  görmemiz gereken, yapacağımız mücadeleleri yapıyorMUŞ? gibi ve/veya karşı geliyorMUŞ? gibi  değil gerçekten samimi olarak ve tercihlerimizi belirleyerek yapmamız gereken tarihi bir süreçten geçiyoruz.

Bu nedenle önümüzdeki süreçte ve yoğun geçecek mücadelelerde sermayeden, bakanlıktan ve hükümetlerden bağımsız  meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ve Adana-Osmaniye Tabip Odası çatısı altında diğer dernek, sendika ve odalar ile onurlu, ilkeli ve doğru bildiğimiz, olmazsa olmazlarımızı belirteceğimiz doğrultuda HEP BERABER-HEP BİRLİKTE ortak ve tüm hekimleri her zaman olduğu gibi birleştirici, kucaklayıcı olacağımızr, ORTAK MÜCADELE  edeceğimizi duyuruyor ve herkesi bu mücadeleye davet ediyoruz.

           Dr. Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı