Ceyhan Devlet Hastanesinde 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili konferans 14 Aralık Çarşamba günü yapılacaktır.

Ceyhan Devlet Hastanesinde 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili konferans 14 Aralık Çarşamba günü yapılacaktır.

c.d.h

Değerli Meslektaşlarım,

Adana Sağlıkçılar Meclisi olarak düzenlenen; 2 Kasım 2011 günü Kanun Hükmünde Kararname ile gece yarısı ve yangından mal kaçırırcasına çıkarılan ve “Sağlıkta Darbe” olarak nitelendirdiğimiz;

-663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Hekimliğin “Kamu ve Kişi Yararına” yapılması yasaklanmıştır!,
-Kim ve/veya kimlerin yararına yapılacaktır?,
-Sağlık Bakanlığı SAĞLIK ŞİRKETİ mi oluyor?
-Tüm Sağlık Çalışanları Sözleşmeli köle mi olacak?     konularının  konuşulacağı konferans  14 Aralık 2011 Çarşamba günü saat 15.00’da    “Ceyhan Devlet Hastanesi toplantı salonunda”    yapılacaktır. 

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri