ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 14 MART TIP HAFTASI ETKİNLİKLERİNDE RESİM SERGİSİ DÜZENLENECEKTİR…..

Değerli Meslektaşlarım,

Çocuklarımız duygularını oyun oynarken ya da aile bireylerinin katıldığı bir hikaye, okuma saatinde sordukları sorularla açığa vurabilirler veya o gün hangi olaylara çok sevindi veya üzüldüler kimlere öfkelendiler bunları ifade etme biçimleri RESİM  ÇİZMELERİdir.

ÇOCUKLARIMIZIN RESİM ÇİZMELERİ;  Beyaz bir kağıt, suluboya ya da pasteller, kaliteli ve bol renkli olmak şartıyla çocuğun sağ ve sol beyin, kas ve motor sistemini çalıştırmakla kalmaz, sıkıntılarını açığa vurmasını, güçlü bir konsantrasyona kavuşmasını, daha mutlu ve özgüvenli bir birey olmasını kolaylaştırdığını bilen bizler yani Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak; 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri’nde çocuklarımıza verdiğimiz önemi müzikle uğraşanlar dışında RESİM ÇİZME yönünde de hekim arkadaşlarımızın çocuklarını da  unutmadık ve onların çizecekleri resimlerle bir RESİM SERGİSİ yapmayı planlamış bulunmaktayız..

Çocuklarımızın çizeceği RESİMLER’in konusu, anne ve babalarının hekim olmalarından dolayı “çocuklarımızın hekimlere ve sağlık ortamına kendi çocuksu duygu ve düşünceleri ile bakış açılarının RESİMLERİNE yansımasını” sağlamak olacaktır.

Resimler A-3 Kağıdına yapılacaktır. Kara kalem, sulu boya, pastel, kuru boya şeklinde serbest olarak yapılacaktır. Resim sergisine 7-15 yaş grubu (ilköğretim çağı) çocuklarımız katılabileceklerdir.

Bu nedenle konu ile ilgili A-3 kağıdına çizilmiş resimleri, hekim arkadaşlarımızın çocuklarının isimleri, anne-baba isimleri ve kısa bir özgeçmişlerini (ayrıca resim özgeçmişi de dahil) Adana-Osmaniye Tabip Odası’na bizzat gelerek ve/veya göndererek 1 Mart 2012 Perşembe günü saat 17.00’a  kadar bizlere ulaştırmaları rica olunur.

           Doç. Dr. Sezgin Güvel
     Adana-Osmaniye Tabip odası
Sosyal Etkinlikler Komisyonu Başkanı