ÇOK ACİL…. DAVET EDİYORUZ…. TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ 12 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLANIYOR….

Değerli Meslektaşlarım,

Bayramımızı zehir eden, kamu sağlık kurumlarını ticarethaneye dönüştüren, mesleğimizin kamu ve kişi yararına olan insancıl niteliğini yok eden düzenlemelere karşı önümüzdeki dönem yürüteceğimiz mücadele programını hep birlikte oluşturmak için Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ’ ni toplama kararı almıştır.(TTB Başkanı Dr.Eriş Bilaloğlu’nun duyurusu aşağıda sunulmuştur)

Türkiye Sağlık ve Hekimlik ortamında olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bu günlerde toplanacak olan başta tabip odalarımızın ve uzmanlık derneklerimizin Başkan ve yöneticileri, Büyük Kongre Delegelerimiz, kol/komisyon/çalışma grubu üyelerimiz, tabip odası aktivistlerimiz olmak üzere tüm öğretim görevlileri, klinik şefleri, asistanlarımız, aile hekimlerimiz, pratisyen hekimlerimiz, işyeri hekimlerimiz, özelde çalışan hekimlerimiz, kurum hekimlerimiz, uzman hekimlerimiz, emekli hekimlerimiz, başhekimlerimiz ve tüm   meslektaşlarımızın davetli” olduğu TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ, 12 KASIM 2011 Cumartesi günü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Prof. Dr. Abdulkadir Noyan Toplantı Salonu’nunda yapılacaktır. 

Toplantının öğleden önce yapılacak bölümüne siyasi parti başkanları, sağlıkla ilgili tüm sendikaların başkanları da davet edilmiştir.

KHK ile ilgili onların görüşleri alındıktan ve konu hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra öğleden sonraki oturumda TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ’nde önemli kararları HEP BİRLİKTE alacağız.

TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ’ne ulaşım Adana-Osmaniye Tabip odamız tarafından ücretsiz olarak (otobüs/minibüs ile) sağlanacaktır ve katılmak isteyen meslektaşlarımızın Dr. Nuh Demirpas (0 532 244 61 24) veya Adana Tabip Odası ( 0 322 458 00 08 – 0 533 745 51 19)’nı  11  Kasım 2011 Cuma günü saat 13.00’a kadar aramaları, isim ve telefon numaralarını yazdırmaları rica olunur.

Adana’dan hareket; 11 Kasım 2011 Cuma günü gece 24.00’da Uğur Mumcu Meydanı (Tren Garı önü)’ndan olacak ve 12 Kasım 2011 Cumartesi günü toplantı bitiminde akşam Adana’ya geri dönülecektir. 

Herkesi, hep birlikte sürekli mücadele edeceğimizi, sessiz kalmayacağımızı ve önümüzdeki günlerde hep birlikte gücümüzü göstereceğimiz kararları alacağımız TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ’ne davet ediyoruz.

    Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       
Genel Sekreteri

TÜRKİYE HEKİM MECLİSİ,
SAĞLIKTA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
DARBESİNE KARŞI
MÜCADELE GÜNDEMİYLE 12 kasım’da ANKARA’DA TOPLANIYOR.


Değerli Meslektaşım,
AKP Hükümeti’nin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iradesini hiçe sayarak, Kanunsuz, Hukuksuz, Keyfi şekilde kullanmasından en çok darbe alan sağlık oluyor.

Son olarak 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK da Kurban Bayramı’nın arifesinde, 2 Kasım 2011 gece yarısı 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.

663 sayılı KHK sadece Sağlık Bakanlığı’nın teşkilat yapısını değiştirmekle kalmıyor;
Devlet hastanelerinin kâr-zarar hesabına göre çalışan birer ticarethaneye dönüştürülmesinden aynı özel hastaneler gibi sınıflandırılmasına…
“Kamu” sağlık kurumları yöneticiliklerine “(kamu veya) özel sektörde iş tecrübesine sahip”, her şeye muktedir CEO’ların atanmasından performans hedeflerini tutturamayan yöneticilerin görevden azline…
Serbest Sağlık Bölgeleri’nden yabancı hasta ithalatına…
Mevcut kamu sağlık yöneticilerinin görevlerine son verilmesinden yerlerine 10.300 “sözleşmeli” personel tayinine…
Siyasi otoritenin tasarrufuyla her türlü sağlık meslek mensubunun (yeniden) mesleki eğitime tabii tutulmasından uzmanlıktan ve/veya meslekten men edilmesine…
Devlet hizmetlerinde yabancı uzman (IMF, Dünya Bankası referanslı?) istihdamından ithal hekim uygulamasına…
Mevcut klinik şef ve şef yardımcılarının unvanlarının iptalinden eğitim görevlilerinin siyaseten belirlenmesine kadar sağlık alanını baştan sona yeniden dizayn ediyor.

Bütün bu düzenlemelerin esasını ise kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi oluşturuyor.

Sağlık ve hekimlik hizmetlerini piyasa gözlüğü dışında algılayamayan bir zihniyetin ürünü olan bu KHK ile meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği (TTB) açısından da önemli bir düzenleme içermekte; 1953 tarihli ve 6023 sayılı TTB Kanunu’nun birinci maddesinde sayılan TTB’nin amaçları arasındaki “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ibaresi kaldırılmaktadır.

TTB,  başta tabip odalarımızın ve uzmanlık derneklerimizin Başkan ve yöneticileri, Büyük Kongre Delegelerimiz, kol/komisyon/çalışma grubu üyelerimiz, tabip odası aktivistlerimiz olmak üzere bütün meslektaşlarımızın davetli olduğu Türkiye Hekim Meclisi’ni toplantıya çağırıyor. 

12 Kasım 2011 Cumartesi günü yapacağımız toplantıda kamu sağlık kurumlarını ticarethaneye dönüştüren, mesleğimizin kamu ve kişi yararına olan insancıl niteliğini yok eden düzenlemelere karşı önümüzdeki dönem yürüteceğimiz mücadele programını hep birlikte oluşturacağız.

Türkiye sağlık ve hekimlik ortamında olağanüstü gelişmelerin yaşandığı bugünlerde toplanacak olan Türkiye Hekim Meclisi’ne tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.
Saygılarımızla.

     Dr. Eriş BİLALOĞLU
TTB Merkez Konseyi Başkanı

Tarih: 12 Kasım 2011, Cumartesi
Yer: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası
Prof. Dr. Abdulkadir Noyan Toplantı Salonu

Program:
10.00 Açılış
10:15 Sunu: Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KHK Neler Getiriyor?
10:45 Siyasi Parti ve Sağlık Meslek Örgütü, Sendika Başkanlarının Konuşmaları
12:30 Ara
13:30 KHK’ye karşı ve taleplerimizle ilgili yürütülecek mücadele programının oluşturulması
15:00 Ara
15:30 KHK’ye karşı ve taleplerimizle ilgili yürütülecek mücadele programının oluşturulması
16:30 Sonuç ve kapanış