COVID-19 Pandemi Sürecinde 1. Basamak Bilgi Toplama Formu

COVID-19 Pandemi Sürecinde 1. Basamak Bilgi Toplama Formu

Türk Tabipleri Birliği tarafından COVID-19 pandemi sürecinde  Aile Sağlığı Merkezi, İlçe Sağlık Müdürlüğü-Toplum Sağlığı Merkezi-Entegre DH, İl Sağlık Müdürlüğü, işyeri hekimlerine yönelik BİLGİ TOPLAMA FORMLARI oluşturulmuştur.

Aşağıda yer alan formların doldurularak (adanatabip@adanatabip.org.tr) adresine gönderilmesi sağlıklı veri toplanması için önem arzetmektedir.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ-ENTEGRE DH

İŞYERİ HEKİMLERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ