“COVİD-19’un TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMESİ” için TTB’nin eylem programı

“COVİD-19’un TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABUL EDİLMESİ” için TTB’nin eylem programı

Değerli Meslektaşımız,
“Covid-19’un tüm sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmesi” ile ilgili TTB’nin eylem programı ekte görülmektedir.
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

ADANA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU