Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

bayrak

ADANA-OSMANİYE TABİP ODASINDAN CUMHURİYET BAYRAMININ 90. YILI KUTLAMA MESAJI:

“CUMHURİYET HEKİMLERİ, CUMHURİYETİN 90. YILINDA  29 EKİM’İ BURUK KUTLUYOR”

Adana- Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, hekimlerin gerek cumhuriyet ilkelerini tahrip etmeye yönelik politikalar, gerek antidemokratik ve hukuk tanımayan baskıcı uygulamalar, gerekse toplumun yaşam tarzına müdahale ve gerekse  hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının ekonomik ve  özlük haklarına yönelik yıpratıcı uygulamalar nedeniyle Cumhuriyetimizin 90’ıncı yılını buruk kutladıklarını belirttiler. Adana-Osmaniye Tabip Odasından yapılan açıklamada  “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ün ‘Beni onlara emanet ediniz’ dediği Türk hekimleri, uygulanan sağlık politikalarının olumsuzluğu sonucunda artık görevlerinin başında saldırılara uğramakta, dövülmekte, yaralanmakta hatta öldürülmektedir. Bütün bu olumsuzluklara, kendilerine yapılan bireysel saldırılara, özlük haklarının budanmasına, yaşam standartlarının her geçen gün daha geride gitmesine rağmen hekimlerimiz, kendi hekimlik değerleri, giderek yıpratılan hekimlik onuru ve etik değerleri, giderek azalan ekonomik ve özlük hakları ve ülkemiz insanının Cumhuriyetle kimlik kazanmış yaşam tarzına yönelik tüm baskılara karşı, hem bir  hekim ve hem de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak laik, demokratik, barış, adalet  ve hukukun üstün olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti için  mücadelelerini yılmadan sürdürecektir”.

Adana Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ökten, Cumhuriyet Bayramının  90. Yılında Türkiye Cumhuriyetinin yönetim şeklinin cumhuriyet olmaktan çıkarılıp  daha otoriter, daha baskıcı, daha özgürlükleri kısıtlayan, üniversiteleri baskı altına almaya çalışan, toplumu bölmeyi hedefleyen bir yönetim şekline dönüştüğünü belirterek Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin yaşaması için cumhuriyetin ve  toplumun daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi, daha fazla barış, daha nitelikli  eğitim ve daha nitelikli sağlık hizmetlerine ihtiyaçları olduğunu belirtti. Dr. Ökten ayrıca tüm hekimleri ve vatandaşlarımızı yapılacak olan tüm Cumhuriyet kutlamalarına katılmaya davet etti.


Dr. Ali İhsan ÖKTEN
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı