DANIŞTAY, MUAYENEHANE YÖNETMELİĞİNDE BAZI MADDELERİN YÜRÜTMESİNİ DURDURMUŞTUR.

Değerli Meslektaşlarım,

İzmir Tabip Odası tarafından açılan davada, Danıştay 10. Dairesi, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesinin (e) ve (f) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Ancak Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği, tarafından açılan dava henüz SONUÇLANMAMIŞ olup, sonuçlandığında ayrıca paylaşılacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

     Dr.Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
           
Başkanı

 

Danıştay 7 Nisan Yönetmeliği’ni durdurdu  

12 Temmuz 2011

Danıştay 10. Dairesi, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’in 12. Maddesinin (e) ve (f) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Hatırlanacağı üzere bu bentler şöyleydi:
e) Asansör ve merdivenler: Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere; giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.
f) Kapılar: Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre genişliğinde olur.
 
Daire, diğer bentler yönünden ise yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar vermiştir.
 
Ekte, İzmir Tabip Odası tarafından açılan davada verilen karar yer almaktadır. Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan dava ise henüz sonuçlanmamış olup, sonuçlandığında ayrıca paylaşılacaktır.

Karara ulaşmak için…