DANIŞTAY: Aile Hekimlerine Defin Ruhsat Görevi Verilemez

DANIŞTAY: Aile Hekimlerine Defin Ruhsat Görevi Verilemez

Aile Hekimlerine Defin Ruhsat Görevi Verilemez
Adana’da aile hekimleri ve Toplum Sağlığı Hekimlerine, defin ruhsatı nöbeti yazılmasına karşı Adana Tabip Odası olarak açtığımız davada Danıştay, “Aile hekimlerine defin ruhsatı görevi verilemeyecği” yönünde karar almıştır.
Danıştayın verdiği kararda, Aile Hekimlerinin yasalar ile verilmiş görevlerini aşar nitelikte bulunan “defin ruhsatı nöbeti” konusundaki tirazımız kabul edilmiştir. Söz konusu dava sonucuna göre,
– Aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi hekimlerine “yerinde ölü muayenesi” görevi verilebileceği,
– Aynı şekilde toplum sağlığı merkezi hekimlerine “defin ruhsatı” nöbeti verilebileceği ancak
– Aile hekimlerine “defin ruhsatı” nöbeti verilemeyeceği karara bağlanmıştır.
Dava konusu her ne kadar merkez ilçeler olan “Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova” ilçeleri olsa dahi, kararda, “aile hekimlerine defin ruhsatı görevi verilmesinin yasaları aşar nitelikte olduğu” şeklinde olduğundan, herhangi bir yerde görev yapan aile hekimleri için bağlayıcılığı mevcuttur
Kamuoyuna ve tüm üyelerimize duyurulur.