DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Kasım 2021 günü Ankara Anıtpark’ta “Geçinemiyoruz: Emekten, Halktan Yana Bütçe İçin Omuz Omuza” başlıklı bir basın açıklaması düzenledi.

Demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin de destek verdiği basın açıklamasında “Halk için bütçe”, “Vergide adalet”, “İnsanca yaşayacak asgari ücret”, “İnsan onuruna yaraşır toplu sözleşme” taleplerini içeren pankartlar ve dövizler taşındı.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, emekçilerin her geçen gün yoksullaştığını ve güvencesiz çalışmaya mecbur bırakıldığını, buna karşın bütçede aslan payının sermayeye verildiğini söyledi. Artan yolsuzluklara ve yozlaşmaya da dikkat çeken Kablan Yeşil, “Savaşın, sermayenin, rantın ve talanın bütçesi olan 2022 bütçesine hayır diyoruz” diye ekledi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, bütçe görüşmelerini bir parodiye benzetti. Anıtpark’a iki kilometre uzaklıktaki Saray’da hazırlanan bütçenin yine iki kilometre uzaklıktaki Meclis’te onaylandığını, emekçilerin taleplerine ise kulakların tıkandığını ifade eden Koramaz, halkın derdine derman olmayan bütçeye hayır dediklerini dile getirdi.

DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, çarşı ve pazardaki pahalılığın, zamlarla eriyen maaşların artık tahammül edilemez bir noktaya geldiğini kaydetti. Vergide adalet talebine vurgu yapan Görgün, yaşamı hep birlikte kurmak için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise COVID-19 pandemisi boyunca 500’den fazla sağlık emekçisinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekti. Bulut sözlerine şöyle devam etti: “‘Hakkınızı ödeyemeyiz’ dediler, gerçekten de ödemediler. Pandemide eşitsizliği derinleştirdiler. Bölgede insanlar ölüme terk edildi. Bütçenin %1’ini halka, %99’unu sermayeye verdiler. ‘Hayat eve sığar’ dediler ama hayat yoksulun evine sığmadı. 22 milyon işçi feda edildi.” TTB olarak “Emek bizim, söz bizim” diyerek 23 Kasım’da İstanbul’dan “Beyaz Yürüyüş”e başlayıp 27 Kasım’da Ankara’da “Beyaz Forum”da buluşacaklarını da sözlerine ekleyen Bulut, tüm emekçileri bu çağrıyı güçlendirmeye davet etti.

Basın açıklamasında DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin talepleri şöyle sıralandı:

  • Ücretli kesimlerin omzuna yıkılan vergi yükün hafifletilsin, bütçe gelirleri büyük oranda kâr, faiz ve servetin vergilendirilmesine dayansın.
  • Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın.
  • Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun.
  • Dolaylı vergiler düşürülsün, tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın.
  • Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına son verilsin, kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılsın.
  • En düşük emekli aylığı en az asgari ücret düzeyine yükseltilsin.
  • Herkese temel gelir güvencesi sağlansın.
  • Toplumsal cinsiyete uygun bir bütçe hayata geçirilsin.

Konuşmaların ardından etkinlik, Grup Kibele’nin şarkılarıyla son buldu.