DÖNER BIÇAKLI SALDIRIYI PROTESTO ETMEK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI VE YÜRÜYÜŞ YAPILMIŞTIR.

DÖNER BIÇAKLI SALDIRIYI PROTESTO ETMEK İÇİN BASIN AÇIKLAMASI VE YÜRÜYÜŞ YAPILMIŞTIR.

bs_2

Değerli Meslektaşlarım,
Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçesinde bir araya gelen Adana Tabip Odası Yönetimi, SES Adana Şube Yönetimi, Türk Sağlık Sen Adana Şube Yönetimi, hekimler, asistan hekimler ve sağlık çalışanları Asistan Dr. Perihan Yasemen Canöz’ün ve nöbetçi sağlık çalışanlarının 15.10.2011 gecesi nöbet sırasında Döner Bıçaklı saldırıya uğramasını siyah kurdele takarak, düdük çalarak ve basın açıklaması yaparak protesto etmiştir.

Basın açıklamasını katılımcılar adına Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya okumuştur.

      Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
      Genel Sekreteri

bs_3

bs

bs_4


BASIN AÇIKLAMASI
ARTIK YETER

Değerli Basın emekçileri, iyi sağlık hizmeti almak için umutlarını kesmeyen Sayın hastalarımız ve siyasiler tarafından her zaman hedef gösterilen,, her an nereden geleceği belli olmayan saldırıya, şiddete uğramaya ve diğer sağlık merkezlerinde olduğu gibi arkamızda görülen bu hastanede de yaşanılan döner bıçağı ile  saldırılıp  “ÖLDÜRÜLMEYİ BEKLEYEN”  sayın sağlık emekçileri;

Buradan, “Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak şiddete asla tolerans göstermeyeceğim ve bu konuyu bizzat takip etmeye devam edeceğim. Şiddete karşı mücadeleyi bizzat himayem altına alıyorum”   diyen Sayın Sağlık Bakanı’na ve tüm yetkililere sesleniyoruz!

Artık yeter!

Hatırlanacağı gibi; Adana Devlet Hastanesinin acil servisinde görevli arkadaşımız Dr. Fulya Kaya, 24 Eylül 2011 Cumartesi günü kendini bilmez kişi hatta kişiler tarafından fiziksel saldırıya uğramış, darp edilmişti. Daha bu olayın dumanı tüterken ve şokunu, şaşkınlığını üzerimizden atamamışken bugün de Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk bölümünde çalışan, meslektaşlarımız Asistan Dr. Perihan Yasemen Canöz, Uzm. Dr. Nurşah Özdemir, nöbetçi hemşire ve diğer sağlık emekçilerinin 15 Ekim 2011 cumartesi günü bıçaklı ve döner bıçaklı saldırıya uğramaları üzerine toplanmış bulunuyoruz.

Bu arkadaşlarımız, hastalarımızı ve çocuklarımızı sağlıklarına kavuşturmak için canla başla çalışırken Sayın Sağlık Bakanı’nın “her toplumda psikopatlar olur ‘’ tanımlamasına denk gelen,  “psikopat” olarak nitelendirilen kişilerin saldırılarını hak etmemiştir. Bu vahşi saldırıyı nefretle kınıyoruz.

Buradan Sayın halkımıza ve yöneticilerimize sesleniyoruz!

Artık Yeter diyoruz!

Bizler, çocuklarımızdan, eşlerimizden, anamızdan, babamızdan sevdiklerimizden ayrı kalarak zamanımızı verdiğimiz, halkımıza en iyi ve nitelikli  sağlık hizmeti sunmak için çabaladığımız sağlık merkezlerimizde güvenli, huzurlu ve herhangi bir şiddete uğramayacağımız şartlarda çalışmak istiyoruz.
Buradan herkese sesleniyoruz!

Hekimlere ve sağlık emekçilerine şiddet devam ettiği sürece yeterli sağlık hizmeti veremeyeceğimizi, bundan da en çok halkımızın zarar göreceğini herkesin bilmesini istiyoruz.

Bizler biliyoruz ki, hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddet olaylarının üzerine gidilmiyor, sorumluları bulunup yargılanmıyor ve şiddet uygulayanlara gerekli cezalar verilmiyor; ki burada olduğu gibi Meslektaşımız Dr. Yasemen’e “elinde bıçakla ve döner bıçaklı saldırıyı yapan saldırganlar” maalesef serbest bırakılmıştır. Savcıları buradan görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Tüm yetkililerin olayın vehametinin boyutunu algılamasını ve  samimi olmasını bekliyoruz; bu şiddet olaylarına dur demek için insanların görevleri başında  öldürülmesi mi gerekmektedir diye soruyoruz ve böyle giderse  Sağlık bakanlığının 2023 yılında 200 bin hekim hedefine maalesef ulaşamayacağını haber veriyoruz.

Elinde bıçak ve döner bıçağıyla hastane içinde, bir kamu kurumunda hem de çocuklarımızın tedavi edildiği Çocuk Servisinde herkese saldıran suçluların serbest bırakılmasını ise; suçun yanına kar kalacağı algısını güçlendireceğini ve bu tür olayları daha da arttıracağını iddia ediyor ve bunun böyle bilinmemesinin çok büyük bir saflık ve samimiyetsizlik olduğunun düşünülmesini istiyoruz.

Artık yeter diyoruz!

Sağlık kurumlarındaki düzensizliklerin, sağlıktaki kötü yönetimlerin sorumlusu hekimler ve sağlık emekçileri olarak bizler değiliz ve artık hedef gösterilmek istemiyoruz!

Bizler; asıl sorumluların,  sağlık sistemindeki düzensizliklerin sorumlusu olarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef gösteren yönetim anlayışı ve onların yöneticileri ve sağlık politikaları  olduğunu biliyoruz.

Buradan, şiddetin oluşmasını önleyici tedbirleri alması gerekirken; ne yazık ki tam tersi hareket eden, hatta bazı durumlarda yetkili ve sorumlu olanların şiddeti doğuran olduğunu (tıpkı Diyarbakır’da Dr.Bahar Tekin’e kaymakamın fiziksel ve sözel şiddet uygulaması gibi ya da amirlerin diğer çalışanlara davranışsal ya da sözel şiddet uygulaması gibi) söylüyor ve şiddetin yaygınlaşmasını sağlayan yaklaşım ve söylemleri ile şiddetin daha da tırmanmasına katkıda bulunan yöneticilere sesleniyoruz!

Lütfen Hekimleri ve sağlık çalışanlarını hedef göstermekten artık uzak durun.! Bizler, şiddetin diğer toplumsal sorunlarda olduğu gibi sağlık sorunlarının çözümünde de yerinin olmadığını biliyoruz ve buna karşı çıkıyoruz.

Kimse kendini kandırmasın ya da başkalarını kandırdığına inanmasın! Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ve bizlerin hedef gösterilmesi ile  SAĞLIK SORUNU ÇÖZÜLEMEZ!

Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği ve Adana-Osmaniye Tabip Odası olarak ;  artık canları pahasına deme noktasına gelinen ortamlarda sağlık hizmeti sunan ve  şiddete maruz kalan meslektaşlarımız gibi Dr.Perihan Yasemen Canöz’e diğer arkadaşlarımıza yapılan çirkin saldırıyı bir kez daha nefretle kınarken, özel olarak hekimleri ve sağlık çalışanlarını doğrudan ya da dolaylı olarak hedef gösterenlerin yaklaşımlarını insan onuru ve insan hakları temelli olarak bir bir kez daha gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Son söz olarak;

ŞİDDETSİZ, SALDIRIYA UĞRAMADAN, HEDEF GÖSTERİLMEDEN, İYİ – ONURLU HEKİMLİK YAPABİLECEĞİMİZ VE KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNABİLECEĞİMİZ SAĞLIK MERKEZLERİNDE ÇALIŞACAĞIMIZ GÜNLER  ÜMİDİ İLE  hepinize saygılarımızı sunuyoruz.

       Dr.Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
              
Başkanı