Dr. Aynur Dağdemir’in Öldürülmesi Nedeniyle Seygı Duruşu

Dr. Aynur Dağdemir’in Öldürülmesi Nedeniyle Seygı Duruşu

Sayın Üyemiz,

Ne yazık ki 19 Kasım 2015 Perşembe günü Samsun’da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı kadın sağlık çalışanına yönelik şiddeti önlemeye çalışırken, çalıştığı hastanede vahşice öldürülmüştür.

Bir kadın, bir sağlık çalışanı Dr. Aynur Dağdemir’in öldürülmesi nedeniyle yarın 24 Kasım Salı günü saat 09:00’da hastanelerin, sağlık kuruluşlarının bahçelerinde toplanıp Dr.Aynur Dağdemir için saygı duruşunda bulunacağız.Katılımınızı önemli ve gereklidir.

Adana Tabip Odası