Dr. Batu, “Sağlıkta Vergi Adaleti istiyoruz”

Dr. Batu, “Sağlıkta Vergi Adaleti istiyoruz”

VERGİDE ADALET NE ZAMAN SAĞLANACAK?

 

Adana Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası yönetici ve üyeleri aylardır sürdürdüğü ‘Sağlıkta Vergi Adaleti istiyoruz’ taleplerini yeniledi. Dr. Aygül Karakeçi Aile Sağlığı Merkezi önünde bir araya gelen hekim ve sağlık çalışanları adına konuşan Adana Tabip Odası Aile Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet Batu, “Maliye Bakanına soruyoruz; Bir Bayrama daha gelir kaybı ile giriyoruz. Vergide adaleti ne zaman sağlayacaksınız?” dedi.

 

ADALET İSTEMİMİZ BİR MUHALİF SİYASİ EYLEM OLARAK ADLANDIRILAMAZ

Hekim ve sağlık çalışanları olarak uzun zamandır şiddete maruz kaldıklarını hatırlatan Adana Tabip Odası Aile Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr. Ahmet Batu, “Üzülerek söylüyorum ki; hekime, sağlık çalışanına şiddet bitmek nedir bilmiyor. Bunun üzerine kadına şiddet, trafik terörü ve vergi adaletsizliği eklenince bıçak kemiğe dayanmıştır. Adalet istemimiz bir muhalif siyasi eylem olarak adlandırılamaz. Bu bir hak arayışıdır. Adalet arayışıdır” dedi.

VERGİLERİMİZ KİMLERE GİDİYOR BİLMEK İSTİYORUZ

Bir Bayrama daha vergi kesintileri ile girdiklerini ifade eden Başkan Dr. Ahmet Batu, “Vergilerimiz kimlere gidiyor bilmek istiyoruz. Her ay artan enflasyon, her ay azalan gelir ve bu ay yine yoksullaşacağız. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tüm ekonomik krizi biz ücreti ile geçinmeye çalışanların sırtına yıkmaya devam edecek. Dört ayı geçti, her hafta soruyoruz. Sormaya da devam edeceğiz. Vergide Adaleti ne zaman sağlayacaksınız? Bakanlar özel jetlerle seyahat etmekten bile vazgeçmemişken tasarrufun bizden yapılmasını kabul etmiyoruz.  Yoksulluk sınırı altında bir ücretle çalışanın ücretinin üçte birinin vergi olmasını kabul etmiyoruz. Devasa karlar açıklayan bankalardan, şirketlerden %15 vergi alınırken bizlerden %35 vergi kesintisi olmasını kabul etmiyoruz. Yediğimizden içtiğimize, giydiğimizden yattığımız yere her şeyden, ödediğimiz her faturadan zaten vergi kesilirken bir de üzerine ücretlerimizden %35 vergi kesilmesini kabul etmiyoruz. Önümüzdeki ay yapılacağı söylenen zammı göremeden vergi kesintisi ile bizden alınmasını kabul etmiyoruz. Vergide Adalet istiyoruz”

 

GELİRİ BİR AVUÇ SERMAYEDAR ELDE EDİYOR. VERGİLERİ BİZ ÜCRETLİLER VERİYORUZ.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün “Geçtiğimiz yıl ödenen toplam gelir vergisinin %92,1’i kaynakta tevkifat yoluyla tahsil edilmiştir. Bu tahsilatın da %62,3’ü tek başına ücretlilerden yapılmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığının verilerine göre, 2023 yılında Muhtasar Beyanname ile bildirilen 720 milyar 208 milyon liralık gelir vergisinin 448 milyar 832 milyon lirası sadece ücretlilerden kesilen gelir vergisidir.” Açıklamalarına da yer veren Başkan Dr. Batu, “Yani 2023 yılında toplanan gelir vergilerinin % 62’si biz ücretlilerden kesilmiştir. Başta halkımız olmak üzere tüm ücretli çalışanlara soruyoruz. Geçen sene bu ülkenin gelirinin %62’sini siz mi elde ettiniz de verginin % 62’sini siz veriyorsunuz? Ülke büyüdüğü, ekonomik krizden çıkış yoluna girdiğimiz söylenirken bu büyümeden bizim payımıza ne düşüyor?. Kim büyümüş anlamış değiliz”

VERGİDE ADALET OLMADIĞI İÇİN HPV AŞISI OLAMIYOR, KANSER OLUYORUZ

Ücretlilerden toplanan vergilerin bir avuç müteahhidin, bir avuç sermayedarın kasasına aktarıldığını söyleyen Başkan Dr. Batu, “Vergide Adalet olmadığı için aylarca hastanelerde randevu kuyruğunda bekliyoruz. Vergide Adalet olmadığı için daracık aile sağlığı merkezlerinde sağlık hizmeti almaya çalışıyoruz. Vergide Adalet olmadığı için emekliler 10 bin lira alıyor. Vergide Adalet olmadığı için her gün saatlerimizi kalabalık toplu taşıma araçlarında geçiriyoruz. Vergide Adalet olmadığı için çocuklarımıza kreş yapılmıyor, okul yapılmıyor. Vergide Adalet olmadığı için bu kavurucu sıcaklarda nefes alacak bir parkımız bile yok. Vergide Adalet olmadığı için hastalandığımızda tedavi olacak yer bulamıyoruz. Vergide Adalet olmadığı için HPV aşısı olamıyor kanser oluyoruz. Vergide Adalet olmadığı için boğmaca aşısı alamıyor bebeklerimizi kaybediyoruz. Vergilerin neredeyse hepsini biz ödüyoruz ama toplanan vergiler bize harcanmıyor.”

 

MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK’E 15. HAFTADA YENİDEN SORUYORUZ

“•Bizlerden ek vergi kesintileri yaptığınız oranlarda vergi aldığınız şirket var mı?

  • Vergi kaçıranları hepimizden daha iyi biliyor ve tanıyorsunuz. Onlardan ne zaman vergi alacaksınız?
  • Vergisini sildiğiniz, yüksek vergi muafiyetleri sağlayarak kamudan beslediğiniz şirketlere desteğinizi kesecek misiniz?
  • Şirketlerin Vergi muafiyet ve istisnalarını gözden geçirdiğinizi ve bunu iki hafta içinde açıklayacağınızı söylemiştiniz. Bir ay geçti gözden geçirmeniz ne zaman bitecek?
  • Tüm çalışanların emeklerinin karşılığını vermeyi, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?
  • Halkımızdan alınan adil olmayan ekonomik ve sosyal eşitsizliğe kaynaklık eden dolaylı vergileri azaltmayı düşünüyor musunuz?
  • Vergide Adaleti sağlamak için ne zaman bir adım atacaksınız?
  • Halktan topladığınız vergileri yurttaşların eğitimine, sağlığına, barınmasına, beslenmesine ne zaman ayıracaksınız?

Halkın sağlık hakkı, sağlık çalışanlarının hakları ve vergi adaleti için yürüttüğümüz mücadelemiz talebimiz karşılık bulana dek sürecek. Vergide ve gelirde adalet mücadelesine tüm çalışanları, giderek yoksullaşan halkımızı bir kez daha davet ediyoruz.” diye konuştu.