Dr. D. Yaşar Ulutaş Hakkındaki Soruşturmaya Son Verilmeli

Dr. D. Yaşar Ulutaş Hakkındaki Soruşturmaya Son Verilmeli

Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, TTB Merkez Konsey ve Adana Tabip Odası Üyesi Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın; TTB’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı basın açıklamasında yer almasından dolayı ‘memurluktan men’ edilmesine yönelik açılan soruşturmanın biran önce sonlandırılmasını istedi.

HUKUKSUZ SÜREÇ
TTB MKÜ Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın yanı sıra KESK ve DİSK temsilcileri, TMMOB İKK Sekreteri ile çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının hazır bulunduğu toplantıda soruşturmaya ilişkin açıklama yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Bilindiği üzere, TTB Merkez Konseyinin 24 Ocak 2018 tarihinde yaptığı “savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklamanın ardından Merkez Konseyinin 11 üyesi haksız ve hukuksuz bir şekilde göz altına alınmış 7 gün süreyle gözaltında tutulmuştu. Gözaltı süresi sonrasında diğer üyeler görevlerine iade edilirken Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ın sözleşmesi Adana Valiliği tarafından iki ay süre askıya  alınarak görevine başlatılmamış ve 2 aylık sürenin bitiminde görevine iade edilmişti.  Bu “hukuksal” sürecin yanısıra  Sağlık Bakanlığınca başlatılan soruşturma neticesinde Başdenetçi  tarafından hazırlanan rapora istinaden Dr. Ulutaş’ın “bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmayı” düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili maddesine atıfta bulunularak aile hekimliği sözleşmesinin fesh edilmesi amacı ile Adana Valiliği tarafından son savunması istenmiştir. Bu savunma ile hiçbir demokratik kurala uymayan “düşünce ifadesini” bile suç sayan bu hukuksuz süreç odamız ve TTB  Merkez Konsey üyesi olan Dr. Dursun Yaşar Ulutaş’ı şimdi de sözleşmesini iptal ederek,  hastalarından ayırmaya  çalışmaktadır.

Adana Sağlık Müdürlüğünden ve Adana Valiliğinden Dr. Dursun Yaşar Ulutaş hakkında yapılan soruşturmanın bir an önce sonlandırılmasını talep ediyor, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra ki süreçte de meslektaşımızın  yanında olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” diye konuştu.