DR. ERSİN ARSLAN’IN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK HASTALARIMIZDAN VE KİŞİLERDEN GELEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI HAKKINDA.

DR. ERSİN ARSLAN’IN ÖLDÜRÜLMESİ İLE İLGİLİ OLARAK HASTALARIMIZDAN VE KİŞİLERDEN GELEN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI HAKKINDA.

kurde

Sevgili Arkadaşlar,

Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesi ile ilgili olarak kişilerden ve hastalarımızdan tabip odamıza da başsağlığı mesajları sürekli olarak gelmekte ve üzüntülerini bildirmektedirler. Konu ile ilgili  meslek örgütümüzden iletilen yazı aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize,

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip odası adına,

Meslektaşlarımıza ve Duyarlı Kamuoyuna Duyuru!

Dr.Ersin Arslan’ın öldürülmesini takiben başsağlığı ve dayanışma mesajları ile yapılabileceklere ilişkin çok sayıda öneri Birliğimize ulaşmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından bu öneriler toplanmakta olup ailesinin de görüşü alınarak netleştirilecektir.
Özel olarak belirtmek gerekirse Türk Tabipleri Birliği bütün uzmanlık derneklerinin katılımına/yer almasına açık bir şekilde meslektaşımız Dr.Ersin Arslan’ın eşinin gelecek güvencesi de dahil her türlü duyarlı öneriyi değerlendiren (kampanya, adına burs vb.) bir çalışmayı da yürütmektedir.
Konuyla ilgili bilgilendirme önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak olup meslektaşımız adına/anısına bir web sayfası açıldığını bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır. (http://www.doktorasiddetehayir.net/ )
Saygılarımızla,

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi