Dr. Kamil Furtun Anıldı

Dr. Kamil Furtun Anıldı

Dr. Kamil Furtun Adana’da Anıldı
Samsun’da, 29 Mayıs 2015 tarihinde, görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Göğüs Cerrahi Opr. Dr. Kamil Furtun, ölümünün 1’inci yıl dönümünde Adana’da da anıldı.

Adana Tabip Odasında biraraya gelen hekimler Opr. Dr. Kamil Furtun’un ölümünün birinci yılında andı. Burada basın açıklaması yapan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sağlıkta şiddet canımızı almaya devam ediyor. Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir çözemedik, resmi rakamlara göre hergün 31 hekim, sağlık çalışanı hastalarından ya da hasta yakınlarından, şifa dağıtmaya çalıştıkları kişilerden dayak yiyor, hakarete uğruyor, tehdit ediliyor” dedi.

HERGÜN DOKTOR HEMŞİRE DÖVÜLÜYOR
Hastaneler birer şifa merkezi olarak değil şiddet ortamı olarak anılır oldu diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Yine bu kentte, Kamil Furtun’un öldürülmesinden aylar sonra, 19 Kasım 2015’de bir diğer meslektaşımız, Dr. Aynur Dağdemir görevi başında katledildi. Olanları, bitenleri akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır. Başta TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu raporu, Türk Tabipleri Birliği raporları olmak üzere konuyu irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren onca rapora rağmen ne yazık ki gelinen noktada samimi adımların atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini görüyoruz. Son 14 Mart’ta sözü verilen sağlıkta şiddet uygulayanlara tutuklama cezası verilmesini sağlayacağı ifade edilen yasa bile çıkarılmamıştır. Sağlık Bakanlığı sürekli artan hasta memnuniyetinden söz etmektedir, ancak her ne hikmetse memnun olan bu hasta ve hasta yakınları her gün Türkiye’nin dört bir yanında doktor, hemşire dövmeye devam etmektedirler”

KAMİL FURTUN ÖLÜMSÜZDÜR
Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Sağlıkta şiddetin altında yatan ana nedenler uzunca bir süredir tartışılmaktadır. Uygulanan sağlık politikaları, sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi ve hedef gösterilmesi şiddetin altında yatan önemli sebepler olarak tespit edilmektedir. Ancak Dr. Kamil Furtun’un öldürülmesinde can yakıcı başka durumlar da var. Defalarca belgeleriyle gündeme getirdiğimiz hastane idaresinin, duruşma tutanaklarına geçmiş bir dizi ihmalleri söz konusudur. Bizler, bu ülkenin sağlık emekçileri, şiddetten uzak, nitelikli bir sağlık ortamı için, haklarımız için, yurttaşlarımıza daha iyi sağlık hizmeti vermek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Dr. Kamil Furtun’u, o güzel insanı, doktoru unutturmayacağız. Dr. Kamil Furtun ölümsüzdür!” diye konuştu.