Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılsın

Dr. Şebnem Korur Fincancı Derhal Serbest Bırakılsın

Adana Emek ve Demokrasi Güçleri Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasıyla ilgili Atatürk parkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancıi, bugün gözaltına alınmıştır.. Yurtdışında iken yaptığı açıklama sonucu başlatılan kampanya sonucu bu noktaya gelinmiştir .

21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, savcılığa medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek, talep halinde Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir.
Bu bilgilendirmeye rağmen başsavcılık, şebnem Korur Fincancının gözaltına alınması süreci başlatmıştır. Ve dahası bu süreci gösteriye dönüştürmüştür.


Geldiğimiz noktada bu gözaltı kararı iktidar çevrelerinin uzun zamandır TTB’ye ve TTB yöneticilerine yönelik arttırmaya çalıştığı baskının son aşamasını oluşturmuş, kamuoyunda gelişen tartışmalar bu çabaya yönelik bahane olarak kullanılmıştır. Türk Tabipleri Birliği bu ülkede her zaman bilimsel ve iyi hekimlik değerlerini savunmuştur. Savunmaya da devam edecektir.

TTB , bahsi geçen tartışmalara dair düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde gelen eleştirileri dikkatle dinlemekte ve değerlendirmektedir.
Nasıl savaş bir halk sağlığı sorunudur dediğimizde kıyametler koparıldı ve yargılandı isek bugünde yargı karşısına çıkmaktan bir çekincemiz yoktur.


Demokratik hukuk devleti ilkeleri işletilerek Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

ADANA EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ ADINA

Uzm. Dr. Selahattin Menteş
Adana Tabip Odası Başkanı