Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Sağlıkta Darbe diye nitelendirdiğimiz KHK ile ilgili Konferans 16 Aralık Cuma günü yapılmıştır

Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde Sağlıkta Darbe diye nitelendirdiğimiz KHK ile ilgili Konferans 16 Aralık Cuma günü yapılmıştır

r.s

Değerli Meslektaşlarım,
Adana Sağlıkçılar Meclisi olarak; 2 Kasım 2011 günü Kanun Hükmünde Kararname ile gece yarısı ve yangından mal kaçırırcasına çıkarılan ve “Sağlıkta Darbe” olarak nitelendirdiğimiz;
663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Hekimliğin “Kamu ve Kişi Yararına” yapılması yasaklanmıştır!,
-Kim ve/veya kimlerin yararına yapılacaktır?,
-Sağlık Bakanlığı SAĞLIK ŞİRKETİ mi oluyor?
-Tüm Sağlık Çalışanları Sözleşmeli köle mi olacak?     konularının  konuşulduğu  konferans 16 Aralık 2011 Cuma günü  saat 12:15-13:00 arası Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi doktor odası’nda yapılmıştır. Toplantıya hekim arkadaşlarımız ve SES  Adana Şube başkanı Muzaffer Yüksel’de  katılmışlardır.

Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Resmiye Kaya’nın kısa bir açış konuşmasından sonra konferansı Adana-Osmaniye Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuh Demirpas sunmuştur.

Toplantı öncesi Başhekim Dr. Bülent Demirbek’e teşekkür belgesi verilmiştir. 

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri

 

 

r.s

 

r.s_2

 

r.s_3

 

r.s_4