Dr.Ersin Arslan Duruşması 17 Ekim Çarşamba Günü Yapılacaktır.

Sayın Üyemiz,

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile daha da zorlaşan koşullar altında mesleğini en iyi şekilde yapmaya çalışan hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, sağlık hizmeti sunumunda sorunların giderek artması, çalışanların hedef gösterilmesi ile giderek arttı. Ne yazık ki bu konudaki tüm uyarılara rağmen 17 Nisan 2012 tarihinde Gaziantep’te genç bir meslektaşımız
Dr. Ersin Arslan bir hasta yakını tarafından görevini yapmakta iken öldürüldü.

Dr. Ersin Arslan’ı kaybettiğimizde hepimiz ‘sağlıkta şiddet son bulsun’ talebiyle sokaklara çıktık, iş bıraktık, talebimizin takipçisi olacağımıza söz verdik. Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması 17 Ekim 2012 Çarşamba günü Gaziantep’te yapılacak. Bu duruşmada tüm tabip odaklarımızdan en yüksek katılımla yer almayı ve Türk Tabipleri Birliği olarak davaya müdahil olmayı hedefliyoruz.

Yine konunun önemi gereği yeni dönemimizin ilk Genel Yönetim Kurulu toplantısını aynı gün Gaziantep’te tek gündem olarak sağlıkta şiddet ele alınacak biçimde yapacağız. Bu toplantıda sağlıkta şiddetin geldiği noktayı değerlendirecek, taleplerimizi daha güçlü seslendireceğimiz eylem ve etkinlikleri planlayacağız.

Verdiğimiz sözü unutmadığımızı ve kararlılığımızı ifade etmek için duruşma öncesi adliye önünde Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları olarak bir basın açıklaması yapacağız.

Not: Genel Yönetim Kurulu toplantısına ve duruşmaya katılmamız bu çok hassas ve önemli konuda dayanışmamızı ve gücümüzü artıracaktır. Duruşma için G.Antep’e gidecek olan hekimlerimizin oda tel (458 00 08-453 47 67) nolu telefonu arayarak bilgi vermeleri rica olunur.

Saygılarımızla,

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan

Tarih: 17 Ekim 2012 Çarşamba

Genel Yönetim Kurulu Toplantısı:
Yer: Gaziantep Tabip Odası Toplantı Salonu
Saat:09:30-12:00

Basın Açıklaması:
Yer: Gaziantep Adliyesi önü
Saat: 13:00

Duruşma:
Yer: Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesi
Saat: 14:00