DR.ERSİN ARSLAN’I ANMAK VE ŞİDDET OLAYLARINI PROTESTO ETMEK İÇİN SAAT 12.45’de 15 DAKİKALIK OTURMA EYLEMİ Ç.Ü. TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİNDE YAPILMIŞTIR.

DR.ERSİN ARSLAN’I ANMAK VE ŞİDDET OLAYLARINI PROTESTO ETMEK İÇİN SAAT 12.45’de 15 DAKİKALIK OTURMA EYLEMİ Ç.Ü. TIP FAKÜLTESİ BALCALI HASTANESİNDE YAPILMIŞTIR.

oturma_eylemi_2

Sevgili Arkadaşlar,
Gaziantep’te bir hasta yakını tarafından öldürülen Dr. Ersin Arslan’ı anmak ve sağlık alanında ardı arkası kesilmeden süren şiddet olaylarını protesto etmek amacıyla hekimler ve sağlık çalışanları olarak Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısı ve Tabip Odalarının öncülüğü ile Ülkemizin her tarafında olduğu gibi Adana’da da  hastanelerde oturma eylemlerini sürdürmekteyiz. Adana-Osmaniye Tabip Odası’nın çağrısı üzerine 2.Oturma eylemimizi  Bugün saat 12.45’de Ç.Ü. Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde Dr.Ersin Arslan’ı anmak, unutturmamak ve sağlık alanındaki şiddetin  son bulması için  hekimler ve  diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte 15 dakikalık oturma eylemi yapılmıştır.

Oturma  eylemi Adana Tabip Odası, SES, DEV-SAĞLIK İŞ üyeleri, Ç.Ü. Öğretim Görevlileri, Tıp Öğrencileri, Asistanlar ve Halkın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Basın açıklamasını Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten yapmıştır. Basın açıklaması metni aşağıda sunulmuştur.

Oturma eyleminin 3. sü 22 Mayıs 2012 Salı günü Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (YENİ TOKİ NUMUNE HASTANESİ)  yapılacaktır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımızla, çalışmalarınızda başarılar dileriz..

Dr. Ali İhsan Ökten
Adana-Osmaniye Tabip odası
Başkanı


oturma_eylemi

 

oturma_eylemi_4

 

oturma_eylemi_5

BASINA VE KAMUOYUNA
Çoğunlukla gazetelerde üçüncü sayfa haberleri olarak yer alan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları artık gazetelerin birinci sayfalarında ve televizyonların ana haberleri konusu haline gelmiştir. Bu saldırılar aslında çalışanlar bakımından bir güvenlik sorunu olmasının ötesinde, toplumun sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına da bir saldırıdır.

Günümüzde  şiddet toplumun tüm kesimlerine yayılmış durumdadır. Gazeteler her gün şiddet haberleriyle doludur. Kadına şiddet, doktora şiddet, öğretmene şiddet, sporda şiddet. Kısaca şiddetsiz bir günümüz geçmemektedir. Şiddetin bu kadar yaygın olduğu bir toplumun sosyologlar tarafından mutlaka incelenmesi ve toplumun rehabilite edilmesi gerekmektedir. Ama bizler biliyoruz ki düzgün bir eğitimini sağlayamadığın toplumun bireyleri öğretmenleri, psikolojik ve fiziksel sağlığını sağlayamadığın toplumun bireyleri doktorları ve diğer sağlık çalışanlarını, ekonomik zorluk içinde olan toplum eşine ve çocuklarına şiddet uygulayacaktır. Önemli olan şiddeti önlenin yanında  şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmaktır.

Uzun süredir hastanelerde hasta yakınları, hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına fiili saldırılarda bulunmakta, meslektaşlarımızın önemli bir kısmı sözlü ve fiili şiddet eylemlerine maruz kalmaktadır.  Temelinde bireysel hak arama içgüdüsünün yattığı sanılan bu tür eylemler yani şiddet, yetkililerin kışkırtıcı söz ve davranışları,  her şeyin sorumlusu olarak doktorların gösterilmesi, caydırıcı yaptırımların getirilememesi ve yapılan şiddete ceza verilmemesi sonucunda giderek toplumsal bir davranış biçimi haline gelmiştir.

Meslektaşımız Ersin Arslan’ın öldürülmesinden sonra yaşadığımız travmanın etkisini üzerimizden atamadan Tokat’ta bir meslektaşımız hasta yakınının gözünüz aydın çocuğunuzun beyninde tümör yok demesine rağmen darp edilmiş, burnu ve eli kırılmıştır. O ellerki bu güne kadar bir çok insanı sağlığına kavuşturmuş, bir çok insan can vermiştir. Hayat sunan ellerimiz artık kırılmaktadır. Tarih, bugün olduğu gibi gelecekte de  hekimlere yönelik yapılan bu saldırılar karşısında sorumlu olan   bu toplumdan  ve yöneticilerden utanç duyacaktır.

Meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın yanında bugüne kadar  hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şikayet ve şiddeti kınamak ve bu konuda TTB’nin dile getirdiği ve Sağlık Bakanlığının yapacağına dair verdiği sözleri unutmamak ve unutturmamak için  bundan sonra her Salı günü saat 12.45’de beyaz önlüklerimiz ve kollarımızda siyah kurdelalar ile 15’er dakikalık oturma eylemi yapacağız.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
         Başkan