Dr.Özgür Kayaselçuk’a Şiddet – Basın Açıklaması

Dr.Özgür Kayaselçuk’a Şiddet – Basın Açıklaması

Adana Tabip Odasında gerçekleştirilen Basın Toplantısına Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve Yönetim Kurulu Üyeleri, hekimler, Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir ve üyeleri, SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel ve Üyeleri ile oda avukatı Fatma Banu Şimşek katıldı. Açıklamayı Dr. Ali İhsan Ökten okudu.

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde son günlerde yaşanan olayları saymazsak sağlık çalışma ortamı son yıllarda şiddetin en çok yaşandığı alanlardan biri haline getirilmiştir. Uygulanan sağlık politikalarından vatandaşın memnuniyet oranının sürekli olarak arttığı söylenmesine karşılık sağlık çalışanlarına özellikle hekimlere yönelik şikâyet ve şiddet her geçen gün artmaktadır.

2002 yılından beri sürdürülen sağlıkta dönüşüm projesi önce sağlıkçılara yönelik şiddet politikasına dönüşmüş, uygulanan baskıcı, antidemokratik ve yaşam hakkına müdahalelere karşı demokratik hakkını kullanan Türk vatandaşlarına karşı uygulanan politikalar ise tüm topluma yayılan şiddet politikasına dönüşmüştür.

Son günlerde yaşanan olaylara baktığımız zaman tüm topluma yayılan şiddetin ana nedeninin AKP iktidarının uyguladığı siyasal ve ekonomik politikalarının sonucu olduğu görülecektir. Her şeyi ben bilirim, her şeyi ben yaparım zihniyeti önce sağlık politikalarında başlamış bunun getirdiği şiddet önce sağlık çalışanlarını vurmuştur. Bunların nedeni sağlıkta dönüşüm projesi gibi topluma her şeyi dayatmacı zihniyetin sonuçlarıdır. Bu proje uygulanırken hekimlere ve mesleğimize yönelik olarak kullanılan onur kırıcı söylemler ve uygulamanın sadece tek taraflı olarak hasta haklarına yönelik uygulamaları bizleri bugünlere getirmiştir.

Uygulanan bu politikalar sonucunda meslektaşımız Dr. Ersin Arslan öldürülmüş, Melike Erdem arkadaşımız gördüğü baskılar ve şikayet sonucu dayanamayarak intihar etmiştir. Adana da ise daha önce birçok meslektaşımız ve sağlık çalışanı şiddete maruz kalmış ve darp edilmişlerdir. 4 Temmuz da yaşanılan olayda ise özel bir hastane de kadın-doğum uzmanı olarak çalışan meslektaşımız Özgür Kayaselçuk hasta yakınlarının sözlü ve fiili saldırısına uğrayarak darp edilmiştir. Hekim arkadaşımız daha önce takip ettiği hamile bir hastasının bebeğinde gelişim geriliği saptaması üzerine bunu aileye bildirmiş. Bebekle ilgili olarak olabilecek her şeyi anlatmış ve bu hastanın daha ileri bir merkezde takip edilmesi gerektiğini bildirerek Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine sevk etmiştir. Hasta ve hasta yakınları 5 gün sonra Balcalı hastanesine gittikten sonra Dr. Özgür Kayaselçuk’un yanına gelmişler ve yapılan tetkikler sonucunda arkadaşımız bebeğin öldüğünü belirtmiştir. Bunu duyan hasta yakınları hekim arkadaşımıza sözlü ve fiili olarak saldırarak darp etmişlerdir. Arkadaşımız Acıbadem hastanesinde kafa ve göz travması tanısıyla 3 gün gözlem altında tutulmuştur. Şu an arkadaşımızın görmeyle ilgili şikayetleri devam etmekte olup posttravmatik sendrom tanısıyla tedavi edilmektedir.

Bizler günün gerektirdiği teknolojik tetkik araçlarını, bilgi, beceri ve tecrübelerimizle birleştirerek hastalarımıza şifa vermeye, onları iyileştirmeye çalışırız. Bizler sadece hekimiz. Bizlerin hastalarımızın hepsini yaşatacak veya tedavi edecek doğaüstü güçlerimiz yoktur. Bizler sadece hekimiz. Ellerimiz, gözümüz ve beynimiz sadece hastaların iyileşmesini düşünür ve uygular. Ancak bugün belki de yüzlerce hastaya şifa dağıtan, yüzlerce bebeği dünyaya getiren, gece gündüz hastalarına bakmak için evini, çocuğunu, eşini ihmal eden Özgür arkadaşımız şimdi kendisi şifa vermek için uğraştığı hasta yakınları tarafından eli, gözü, beyni ve psikolojisi hasara uğramıştır. Belki de bundan sonra birçok hastaya bakamayacak veya bakmak istemeyecektir. Bundan sonra belki de bu şiddet dolu dünyaya sağlıklı bebek getirtmek istemeyecektir. Bu işin sorumluları hasta yakınları olduğu kadar mesleğimizi bu hale getiren sağlık bakanlığının mesleğimiz üzerindeki olumsuz uygulamalarıdır.

Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili olarak TTB’nin dile getirdiği ve Sağlık Bakanlığının yapacağına dair söz verdiği ancak yapmadığı sözleri unutmamak ve unutturmamak için bu taleplerimizi bir kez daha buradan yeniliyoruz.

1 –   TBMM’de konu ile ilgili bir meclis araştırması başlatılması için Sağlık Bakanı’nın desteklediğinin açıklanması

2 –    TCK’ye caydırıcı/önleyici bir yasa maddesi eklenmesi için gereğinin yapılması

3 –    SABİM’e yapılan “şikâyetlerin” sağlıkçı/hekimlere yönelik tacize dönüşmesine yol açan kullanımının bir mekanizma ile düzeltilmesi

4 –   Sağlık kuruluşlarında şiddet açısından risk değerlendirmelerinin yapılarak belirlenen önlemlerin yürürlüğe konması

5 –    Hekim/sağlıkçıları rencide eden söylem ve üsluplardan kaçınılması, özenli olunması

6 –   Sağlık alanındaki şiddeti değerlendirmek üzere Sağlık Bakanlığı başkanlığında en kısa sürede bir toplantı gerçekleştirilmesi

7 –    Bu tür saldırılarla karşılaşan meslektaşlarımızın yakınlarının geleceklerinin güvence altına alınması

Adana – Osmaniye Tabip Odası olarak Gaziantepte öldürülen Meslektaşımız Dr. Ersin Arslan’ın yaşamını yitirmesinden bugüne kadar hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınıyoruz. Meslektaşımız Dr. Özgür Kayaselçuk’a geçmiş olsun diyor ve her türlü hukuksal mücadele de meslektaşımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.

Dr.Ali İhsan ÖKTEN
Başkan