Duyuru: 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Yılı İçin Uygulanacak Katsayı Hakkında..

Duyuru: 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Yılı İçin Uygulanacak Katsayı Hakkında..

TTB Özel Hekimlik Uygulamaları Adana ili için 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 yılı için uygulanacak katsayı 5,52 olarak belirlenmiştir.

Elektronik olarak erişilebilen ve abonelikleri yapılan
( https://www.ttb.org.tr/anketyap/index.php/229851 ) Türk Tabipleri Birliği HUV tarifesi 1 Ocak 2015’den itibaren yürürlüğe girmiştir. Türk Tabipleri Birliği 2008 Asgari Ücret tarifesinin yerini almaktadır. Bundan böyle Türk Tabipleri Birliği’nin özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi işlemleri TTB-HUV üzerinden yürütülmektedir.

Birim X Katsayı = Toplam + KDV %8 = KDV li Toplam
25 X 5.52 TL = 138.00 TL + 11.04 TL = 149.04TL

Adana Tabip Odası