DUYURU-Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları

DUYURU-Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları

Sayın Üyemiz,

Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumlarının ikincisi 14 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi toplantı salonunda
“Savaş, Kapitalizm Sağlık” teması ile gerçekleştirilecektir.
Bilgilerinize,

Adana Tabip Odası

afis