DÜZELTME

DÜZELTME

Sayın Meslektaşlarımız,
Adana’da COVİD-19 nedeni ile hasta olan sağlık çalışanla rını tespiti için yaptığımız araştırmada, 18’i hekim olmak üzere 48 sağlık çalışanının enfekte olduğunu 1 diş hekiminin vefat ettiğini belirtmiştik. Resmi kaynaklardan sağlıklı bilgi aktarımı yapılmadığı için bu bilgileri hastanede çalışan sağlık çalışanlarından elde etmeye çalışıyoruz. Hastaneye ilk gelişinde diş hekimi olduğunu belirten kişinin bilgilerini doğrulamak için yaptığımız araştırmada Diş hekimi olmadığı anlaşılmıştır. Düzeltir saygılar sunarız.

Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Adına
Dr.Ahmet Hilal
Başkan