Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başhekimlerin Atamalarında da Yasalara, Bilime, Akademiye ve Liyakate Uygun Davranılmıyor

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başhekimlerin Atamalarında da Yasalara, Bilime, Akademiye ve Liyakate Uygun Davranılmıyor

Eğitim ve araştırma hastaneleri (EAH) günümüzde özellikle uzman yetiştiren önemli kurumlardır. Bilimsel çalışmaları ve yayınları ile bilimsel ortama katkıları her geçen gün artmaktadır. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun 663 Sayılı KHK’nin 42. maddesine göre; eğitim ve araştırma hastanelerinin başhekimleri eğitim görevlisi tabip veya tıp alanında doçent veya profesör ünvanlı tabip olmalıdır. Bu durum aynı zamanda 28 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinde de aynı şekilde belirtilmiştir. Liyakatli atama yapılması için konulmuş bu kriter tek başına yeterli değildir ve çalışanların tümünün karar ve yürütme mekanizmasına katılımını sağlayacak kriterler belirlenmelidir. Ancak akademi bir kriteri bile yerine getiremeyecek kadar yetersiz duruma getirilmeye çalışılmaktadır. Yukarıda bahsedilen yasalar çıkarılmasına rağmen bazı eğitim ve araştırma hastanelerinde bu duruma dahi uyulmadığı tespit edilmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Ortak Kullanım Protokolü’ne bağlı Eskişehir Şehir EAH, Erenköy Ruh ve Sinir EAH ve Konya Beyhekim EAH ile Sağlık Bakanlığı ile Ortak Kullanım Protokolü olan devlet üniversitelerinden Ağrı Üniversitesi Tıp Fakültesi Ağrı EAH, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilecik EAH, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi. Kütahya Evliya Çelebi EAH, Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kırklareli EAH başhekimleri uzman hekimlerdir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Ortak Kullanım Protokolü’ne bağlı Bursa EAH, Diyarbakır Gazi Yaşargil EAH, Erzurum Bölge EAH, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan EAH ile Sağlık Bakanlığı ile Ortak Kullanım Protokolü olan devlet üniversitelerinden Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Aksaray EAH, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Erzincan Mengücek EAH, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı EAH, Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Karabük EAH, Karaman Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaman EAH, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kırşehir EAH, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesi Niğde EAH başhekimleri ise doktor öğretim üyesidir.

Ülkemizde ne yazık ki uzun süredir liyakat ve başarı üzerine bir yönetici ataması yapılmamaktadır. Siyasi kadroların kendi görüşlerine uygun kişileri devlet yapısının her alanına yerleştirerek kadrolaşma çabaları sürmektedir. Siyasilerin müdahalesiyle olan atamalar ne yazık ki eğitim ve akademik alanda da yoğun bir şekilde yapılmaktadır. Bu durum akademik çevre ve kamuoyu nezdinde uzun süredir rahatsızlık yaratmaktadır. Üniversite rektörleri ve fakülte dekanları da aynı zihniyetle demokratik ve bilimsel olmayan usullerle atanmaktadır. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun, tıp fakültesi dekanlığı ile birlikte dört fakülteye vekâleten dekan olarak atanması bu kötü örneklerden yalnızca birisidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin adrese teslim, adeta kişileri işaret eder tarzda kadrolaşma çabalarından en sonunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bile rahatsız olmuş ve bir genelge yayınlamak zorunda kalmıştır.

Yukarıda isimlerini belirttiğimiz Sağlık Bakanlığı ile Ortak Kullanım Protokolü Olan Devlet Üniversiteleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile Ortak Kullanım Protokolü Olan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nin başhekimleri yasalara aykırı atanmıştır. “Sağlık Bakanlığı Teşkilat Kanunu’nun 663 Sayılı KHK’nin 42. maddesine ve 28 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesine göre doçent veya profesör gibi akademik ünvanlı kişilerden olmalıdır” denilmesine rağmen bu kadrolara uzman hekimlerin başhekim olarak atanması yasalara aykırı olup bu durum en kısa zamanda düzeltilmelidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi