“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bingöl ile Devam Etti

“Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamındaki İl Gezileri Bingöl ile Devam Etti

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Söz Bizim” eylemleri kapsamında 14 Mart sürecine yönelik başlattığı il gezileri, 2 Mart 2022 günü Bingöl’de devam etti.

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan ve Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mustafa Yaşa’dan oluşan heyet son günlerde hekimlere yönelik şiddet ile gündeme gelen Bingöl’de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlk olarak Bingöl İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu ziyaret edildi. Daha sonra Bingöl ve Solhan devlet hastanelerinin başhekimleri ile birer görüşme yapıldı. Görüşmelerde COVID-19 pandemisi, çalışma koşulları ve şiddet başta olmak üzere sağlık alanında yaşanan sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Heyet hastane polikliniklerini de ziyaret ederek hekimlerle bir araya geldi. 10 acil talebe ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı buluşmalarda sağlıkta şiddetin ülkedeki şiddet atmosferinden ve sağlık politikalarından kaynaklandığı, sağlık sisteminin artık işlemediği fakat bunun sorumlusu olarak hekimlerin ve sağlık çalışanlarının görüldüğü belirtildi. Görüşmelerde, 14-15 Mart Büyük G(ö)REV’ine de katılım çağrısı yapıldı.