Emekli Hekimler Adana’da Biraraya Geldi

Emekli Hekimler Adana’da Biraraya Geldi

TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantısı Adana’da Yapıldı

Adana Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen emekli hekimlerin sorunları ile bunların çözümüne yönelik önerilerin tartışıldığı toplantı Adana Hekimevi’nde düzenlendi.

İstanbul, İzmir, Ankara, Hatay, Mersin, Antalya, Çanakkale ve Muğla Tabip Odaları’ndan gelen emekli hekim temsilcileri ile Adana’daki emekli hekimleri buluşturan toplantılarda emekli hekimlerin ekonomik, özlük, sosyal ve deontolojik sorunlara dikkat çekilerek çözüm yolları konuşuldu.

HEKİM SORUNLARI KATLANILAMAZ HALDE

Hekimevini Adana’ya kazandıran ve Türk Tabipleri Birliği bünyesinde kurulan Emekli Hekimler kolu toplantılarına öncülük yapan Dr. Alper Pişkin, yaptığı açılış konuşmasında “Türkiye’de hekim olmak geçmişte bir ayrıcalıktı. Hekimlik geleceğe güvenle bakılan bir meslekti. İnsanın en değerli varlığı olan sağlığa hizmet veren ideal bir meslekti. Gelinen nokta da maalesef hak etmediği bir seviyededir. Özellikle son yıllarda bu durum daha da katlanılamaz bir hale gelmiştir. Yeni mezun ve halen çalışabilen hekimler bir yandan bu zorluklarla mücadele ederken bir yandan da, yıllarını bu mesleğe vermiş, ömrünü bu yolda tüketmiş emekli hekimlerin ne kadar ağır maddi ve manevi sıkıntılar içinde olduklarını daha çok hissetmeye başlamışlardır. Güçlü meslek kuruluşumuz TTB de bu bakış açısıyla emekli hekimlerin sorunlarını gündeme getirme çabası içerisine girmiştir. İnanıyorum ki bu toplantı hak ettiği hayat standardına ulaşamayan emekli hekimlerimize bir nebze de olsa katkı sağlayacaktır. Bu katkıyı arttırabilmek adına hepinizin değerli fikirlerini paylaşmaktan mutlu olacağız.

HEKİMLER TOPLUMLARIN VAZGEÇİLMEZ PAYDAŞLARIDIR

Mesleğinin duayenleri arasında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, “Hem insan olarak hem de meslekleri ve meslek anlayışlarıyla topluma öncü ve örnek olmuş bu kadar değerli, tecrübeli ve fedakar hekimle bir arada olmak bana ayrı bir onur verdi. Adanaya hoş geldiniz. İnanıyorum ki bu toplantıların devamı gelecek ve emekli hekimlerimiz için aydınlık yollar açılacaktır. Ankara ve Antalya’dan sonar üçüncü toplantının Adana’da olması bizim için gerçekten gurur verici. Yaklaşık üç bin üyesi olan bir odayız. Tüm odalar gibi zor şartlarda ayakta durmaktayız. Herkes bilmeli ki hekimler toplumların vazgeçilmez paydaşlarıdır. Toplumlar hekimleriyle sadece sağlık alanında değil, bilimsel ve özgür düşünce, yaratıcılık, kültür ve sanat alanlarında da daha iyiye gider. Bu kadar önemli yapı taşları olan ve Türkiye’nin her yerinde bazen kendi yaşamlarını bile hiçe sayarak hizmet veren, 24 saat hayatınızı paylaşan hekimlerimize emekli olduktan sonar ne sağlanan özlük hakları ne de davranışlarımızla hak ettikleri saygıyı gösteremediğimizi düşünüyorum. Yıllardır devam eden politikalar ne yazık ki mesleğimizi değersizleştirme yolunda büyük çabalarının olduğunu göz önüne sermektedir. Birçok il’de emekli ve çalışan hekimlere hizmet verecek lokal ve konaklama alanları yoktur. Bunların planlanması ve hayata geçirilmesi zorunludur. Ayrıca duayen meslektaşlarımızla daha iyi bir iletişim ortamının sağlanması, özlük haklarının iyileştirilmesi ve en önemlisi meslek onur ve saygısı için hep birlikte çalışmamız gerekli diye düşünüyorum. Bu gün sizlerle beraber eksiklerimizi ve bunları düzeltmek için yapmamız gerekenleri tartışarak bir yol almaya başlayacağımıza inanıyorum” dedi.

TTB Emekli Hekimler kolu Başkanı Dr. Erdinç Köksal ve Genel Sekreter Deniz Keskiner’in katılımcılara bu güne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında yaptıkları sunum ve bilgilendirmeyi takiben sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı ve bir sonraki toplantının Şubat ayı sonunda Antakya’ da yapılmasına karar verilerek toplantı sonlandırıldı. Daha sonra Adana Tabip Odasınca düzenlenen nostaljik şehir turu yapıldı.

Adana Tabip Odası

Emekli Hekimler (1)

Emekli Hekimler (2)

Emekli Hekimler (3) (2)

Emekli Hekimler