EMEKLİLERE YÖNELİK SAĞLIKLI YAŞAM KONFERANSLARI DÜZENLENECEKTİR.

EMEKLİLERE YÖNELİK SAĞLIKLI YAŞAM KONFERANSLARI DÜZENLENECEKTİR.

11.1

Değerli Meslektaşlarım,
Adana-Osmaniye Tabip Odası tarafından düzenlenen emeklilere  yönelik “Sağlıklı Yaşam Konferansları” adı altında eğitim toplantıları yapılacaktır. Eğitim toplantıları Adana Tabip Odası Toplantı salonunda yapılacaktır. Program ekte sunulmuştur.
Konu ile ilgili basın açıklaması Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr.Rıza Mete tarafından yapılmıştır.

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla,

Dr.Nuh DEMİRPAS

Adana-Osmaniye Tabip Odası
Genel Sekreteri


11.1_2

SAĞLIKLI YAŞAM KONFERANSLARI

Sağlıklı olmak, insan mutluluğunun vazgeçilmezidir. Sağlık dendiği zaman bedensel, ruhsal, sosyal ve bildikleriyle barışık olma halidir diye tarif ederiz. Bunun için gündelik yaşamımızda az yada çok uymamız gereken önlemler vardır. Bu bunlardan bazıları temizlik, sağlıklı beslenme, bedensel ve zihinsel çalışma, düzenli kurallardan yaşam, sigara-alkol ve uyuşturucudan uzak durma, kazalardan korunma sorunlarıyla başa çıkmada doğru ve uygun yöntemler kullanılmalıdır.

Hayatta kalmayı sağlayan en ilkel dürtü korkudur ve güvenlik duygusu korkunun yatışmasıyla ortaya çıkar. Kendimizi güvende hissetmemizin ilk koşulu ise bilmektir. Ancak bildiğimiz şeyi bildiğimiz kadar kontrol edebiliriz. Bundan sonra bilginin eyleme dökülmesidir.

Bu topluluklarının amacıda emekli olan işçiler ve diğer kurum temsilcilerine sağlık ile ilgili bilgileri ben ve bu konuda uzman olan doktor arkadaşlarımız verecek, şimdi olmasa bile ileride karşılaşacakları sorunları çözmede destek olacağını umduğumuz konferansların bilgilerini aktarmada önemli bir görev yaptığımızı düşünüyorum.

Bu eğitim toplantılarının konuları aşağıdaki gibi seçilmiştir.

Kalp Hastalıkları – Tansiyon Yüksekliği,
İlyardım,
Ağrıya Yaklaşım,
Prostat, Cinsel İşlev Bozukluğu,
Kronik Akciğer Hastalıkları,
Unutkanlık, Hafıza Kaybı, Titremeler,
Görme, İşitme Bozukluğu,
Besin Zehirlenmesi,
Ağız-Diş Bozuklukları,
Fizik Egzersizler,

Eğitim toplantılarının tüm emekli insanlarımıza yaşamlarında kolaylık ve kalite getireceğini umut ediyorum. Konuların uzmanlar tarafından anlatılması bilgilerin doğruluğu ve yapılabilirliği açısından önemli olacağını belirtmek istiyorum. Eğitimde katkısı olacak tüm hekim arkadaşlara ve katılan emeklilere teşekkür ediyorum. 10.01.2011

Dr.Rıza METE
Adana-Osmaniye Tabip Odası Başkanı

sy