EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK TÜRKİYE’Yİ YARATMAK İÇİN 8 EKİM’ DE ANKARA’DA “SOKAK MECLİSİ”NDEYİZ.

Değerli Meslektaşlarım,

Meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliğinin de (DİSK, KESK, TMMOB-TTB) çağırıcıları arasında bulunduğu,

“Bütün ötekileştirilenleri, bütün mağdurları, ezilenleri, yoksulları, işsizleri, kadınları, gençleri, çevrecileri, barış yanlılarını seslerini birleştirip, daha yüksek haykırmaları için,

Düzenin “yeni yüzüne” karşı insanca yaşamı savunmak için

EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK TÜRKİYE’Yİ yaratmak için

8 Ekim’de Ankara’da kurulacak emekçilerin, ezilenlerin “Sokak Meclisi”ne katılmaya çağırıyoruz!..” başlıklı yapılan ortak basın açıklaması (http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/basinaciklamasi-2787.html)  sunulmuştur.

Adana-Osmaniye Tabip odası olarak da;  8 Ekim2011 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan “Sokak Meclisi”ne katılmak için gerekli girişimleri ve çalışmaları yapmaktayız. Bu nedenle “Sokak Meclisi” katılacak olan meslektaşlarımızın otobüsle Ankara’ya ulaşımı Adana Tabip Odası tarafından “ücretsiz” olarak karşılanacaktır.

Bu nedenle 6 Ekim 2011 Saat 17.00’a kadar organizasyon ve düzenleme için isim ve sayı bildirilmesi (Adana Tabip Odası 0 322 458 00 08 – 0 533 745 51 19) önemle rica olunur.

Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

    Dr.Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
      
Genel Sekreteri