GİTO Toplantısı Adana’da Yapıldı

GİTO Toplantısı Adana’da Yapıldı

Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep ve Mersin Tabip Odalarından oluşan Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO)Toplantısı Adana Tabip Odası evsahipliğinde yapıldı.

DOÇ. DR. ÖKTEN, “MUHALİF KESİME CADI AVI BAŞLADI”
Türk Tabipleri Birliği(TTB) Başkanı Prof. Dr. M. Raşit Tükel, TTB Merkez Konsey üyeleri Dr. Ayfer Horasan ve Dr. Yaşar Ulutaş ile Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Mersin Tabip Odaları yönetici ve üyelerinin katıldığı GİTO toplantısının açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Bulunduğumuz süreç hem ülkemiz hem tabip odaları ile diğer meslek odaları hem de mesleki açıdan çok zor bir dönemdir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlayan cadı avının antidemokratik OHAL ve KHK’lerle devam ettirilerek tüm başta KESK gibi sendikalar olmak üzere, meslek odaları, basın, siyasal partiler gibi tüm muhalif kesime yönelmiştir. Bu süreçte bir çok hekim ve sağlık çalışanı görevlerinden uzaklaştırıldı veya atıldı.

YOĞUN KATILIMA TEŞEKKÜR
Hekim olarak mesleki anlamda daha da zor günler geçirdiklerini, her geçen gün artan hasta sayıları, ameliyat sayıları, acillerde giderek artan hasta sayıları nedeniyle zaten zor koşullarda çalıştıklarını, bunları yaparken hak etmedikleri şikayet ve şiddetin çok arttığını ifade eden Başkan Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Yaşanılan bu travmalarI birlikte vereceğimiz dayanışma ve mücadelelerle aşabiliriz. Görüşeceğimiz 11 gündem maddesi için bu toplantıya yoğun katılımınızın olması bu mücadele ve dayanışma ruhunu arttırmıştır. Ben başta TTB Başkanı Prof. Dr. M. Raşit Tükel olmak üzere TTB Merkez Konsey üyeleri Ayfer Horasan ve Yaşar Ulutaş’a, toplantıya katılan Gaziantep, Mersin, Hatay, Osmaniye Tabip Odaları yönetici ve üyelerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

PROF. DR. TÜKEL, “BASKILAR MÜCADELE AZMİMİZİ ARTTIRIYOR”
Türkiye’de zor günler yaşandığını, GİTO toplantısına gösterilen ilginin çok umut verici olduğunu ifade eden Türk Tabipleri Birliği(TTB) Başkanı Prof. Dr. M. Raşit Tükel, yaptığı konuşmada “Biz hekimleri yalnızlaştırmak, baskılamak, yıkmak isteyen politikalarla karşı karşıyayız. Ülke bizler ve halk açısından zorlu bir dönemden geçiyor. 15 Temmuz sürecinde başlayan 20 Temmuz’da temel hak ve özgürlüklerin açıkça baskıya alındığı devre dışı bırakıldığı bir döneme girdik. Baskılar geldikçe mücadele azmimiz artıyor. 1985 yılında idam cezası geldiğinde biz karşı çıkmıştık. Çünkü hekimlere ‘idama uygundur’ raporu verdirmek istemişlerdi. TTB yargılandı ama o davadan alnımızın akı ile çıktık. 2013 yılında gezi davasında denetimsiz, kontrol dışı, yasal olmayan tıbbi uygulamalar adı altında biz hekimlere dava açıldı. Hepsinden yine alnımızın akıyla çıktık. Çünkü biz hekimiz. Hekimliği her koşulda, bütün baskılara karşı durarak, barış, demokrasi, özgürlük ortamında uygulanabileceğini savunuyoruz. Bu katılım bu toplantı o yüzden değerli diye düşünüyorum” Şeklinde konuşan Prof. Dr. Tükel, zorunlu hizmet, şehir hastanelerindeki açmazlar ve Sağlık Bilimleri Üniversitesindeki adrese teslim yayınlarla kadrolaşmaya gidildiğini, emeklilik haklarının giderek gasp olduğunu taşeronlaşmaya son verileceği bildirildiği halde giderek arttığını belirtti.
Dr. Mehmet Antmen’in oy birliğiyle divan başkanlığına seçilmesi ile gündem maddelerine geçildi. 11 Gündem maddesinin tartışılmasından sonra özellikle oda aktivisti olan ve KHK ile görevlerinden ihraç edilen hekimlerle her türlü dayanışma süreçlerinin arttırılması, odalar olarak hekim sorunlarının daha iyi tartışılması ve çözümü için hekimlerle diyalogun daha fazla sağlanması gerektiği, özellikle Suriye savaşından sonra artan göçmen krizinden sonra bölgede ve ülkede yaşanan sağlık sorunları ile ilgili çalıştay yapılması ve gelecek dönem GİTO sekreteryasının Gaziantep Tabip Odası tarafından yürütülmesi kararı alındı.