GİTO Toplantısı

GİTO Toplantısı

Sayın Üyemiz;

14 Haziran 2014 tarihinde GİTO Toplantısı Hatay, Adana, Mersin, Gazi Antep, Osmaniye, Tabip Odaları, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez Konsey Üyeleri Dr. İsmail Bulca ve Dr. Filiz Ünal İncekara’nın katılımıyla Hatay’da yapıldı.

Hatay Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Güney İlleri Tabip Odaları(GİTO) toplantısında Ev sahibi Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Tacettin İnandı toplantıya katılanlara teşekkür ettikten sonra GİTO Sekreteryalığını yürüten Adana Tabip Odası adına açılış konuşmasını Prof. Dr. Mehmet Özalevli yaptı. Yaptığı konuşmada,“Bu yıl kutlamaya çalıştığımız 14 Mart Tıp Bayramı maalesef bizlere bir bayram havası yaşatmadı! O kadar çok sorunumuz var ki 14 Mart Tıp Bayramı’nı kim hangi mutlulukla kutlasın?

Plansız programsız şişirilen kontenjanlar sonucu amfilerde yer bulamayan, kimisi ayakta kimisi banyo taburesinde ders dinleyen, pratiklerde sırt sırta çıkan tıp öğrencisi mi?

6 yıllık fakülteden mezun olup da eline diplomayı alamayan hekim mi?

25 yıl çalıştıktan sonra 1900 TL. emekli maaşı layık görülen hekim mi?

Her gün sözlü ve fizik saldırıya şiddete uğrayan sağlık çalışanı mı?

Politikalara kurban edilen aile hekimi mi? %85’i poliklinik hastası iken gereksiz yere acil servise başvuran hastalarla uğraşan ve şiddete maruz kalan acil hekimi mi?

Yasaya göre belediye tabiplerinin görevi olan defin ruhsatlarının verilmesi için görevlendirilen aile hekimi mi?

Popülist yaklaşımlarla sağlık altyapısı olmayan jandarma karakolunda sağlık hizmeti verilmesi istenen aile hekimleri mi?

33 saat çalışmaya zorlanan asistan hekim mi?

Ya özelde ya da kurumda mesai sonrası çalışmaya zorlanan tıp fakültesi hocası mı?

Yoksa tam gün yasası dayatmasıyla tıp fakültelerinden kaçırılan hocalar mı?

Taşeron işçiler yüzünden iş bulamayan atama bekleyen tıbbi sekreterler mi?

365 günün bir gününü demokratik yasal hak çerçevesinde özlük hakkını aramaya çalıştığı için soruşturma ile tehdit edilen hekim mi?

Süper MarioBros gibi para kazanmak için puan peşinde koşturulan hekim mi?

Henüz yıpranma payı dahi alamamış olan, bu hak kendisine layık görülmeyen sağlık çalışanı mı?

Bir tesisatçıya eve saati 50 TL’ye çağırırken, sokakta aracını saatini 3 TL’ye park edebilirken, saati 8 TL ödeme yapılan nöbetçi doktor mu? Saatlik nöbet ücreti 4,25 TL olan hemşire mi? Mobbingin en çok yaşandığı sağlık sektörü çalışanları mı?

2 yıldır görevi başında olması gerekirken mezarında yatan şehidimiz Dr. Ersin Arslan mı? Adana Numune hastanesine Adana Tabip Odası tarafından yaptırılan kütüphaneye Dr. Ersin Arslan adının verilmesini kabul etmeyen zihniyetin olduğu bir ülkede hayal kırıklığı yaşayan Bizler mi?” diye konuştu.

TTB’nin mesleki hizmetlerinin yanında sosyal alandaki rolünün herkes tarafından net bir şekilde görüldüğünü ifade eden TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, “Dünyanın her yerinde sağlık çalışanlarına şiddet problem. Türkiye’de barışı konuşacağız. Barışın olmadığı bir ortamda sağlıktan, özlük haklarından, insandan, yaşamdan bahsedemeyiz. Bu yüzden mutlaka barış konuşulmalıdır. Barışı en iyi anlayan, barışın değerini bilen bizleriz. Daha iyi, bir Türkiye, daha iyi bir sağlık ortamı için çalışmalarımıza devam etmeliyiz” dedi.

Konuşmaların ardında Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Gaziantep Tabip Odaları başkan ve yöneticileri taşeronlaşma, sokakta çalışan Suriyeli çocukların akibeti, sığır çiçeği hastalığı, Aile Hekimliği Acil nöbetleri, Kamu Hastaneleri Birliklerinde çalışanların son durumu, Soma Madeni faciası-işçi katliamı-iş güvenliği, bölgemizdeki emperyalist saldırganlık ve TTB ile Demokratik kitle örgütlerinin hareket tarzı-sorumlulukları nasıl olmalıdır? konulu gündem maddeleri dışında, gelecek yıl özellikle 14 Mart, 17 Nisan ve 1 Mayıs gibi özel günlerde daha erken planlanan eylemlerin organize edilmesi gerektiği karara bağlanarak toplantı sona ermiştir.

Dr.Mehmet ÖZALEVLİ
Genel Sekreter

 

Dr. genel (1)  DSC_0101
Dr. genel (2)