Good Standing Belgesi

 İYİ HAL BELGESİ

GEREKLİ EVRAKLAR

1- KISA ÖZGEÇMİŞ

2- DOKTOR BİLGİ BANKASI(E-DEVLET)

3- TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BANKA HESABINI BELGE ADEDİ BAŞINA 90 ( DOKSAN) TÜRK LİRASI

4- ÖDEME DEKONTU

5- DİLEKÇE ( VERİLECEK KURUM, İNGİLİZ/TÜRKÇE, BELGE ADEDİ BELİRTEREK)

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ BANKA HESAP BİLGİLERİ

GARANTİ BANKASI

ALICI ADI: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ

İBAN NUMARASI: TR10 0006 2000 0120 0006 2973 33