GÜNEY İLLERİ TABİP ODALARI TOPLANTISINDAN 17 EYLÜL’DE ANKARA’DA BAKANLIK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI KARARI ÇIKMIŞTIR.

GÜNEY İLLERİ TABİP ODALARI TOPLANTISINDAN 17 EYLÜL’DE ANKARA’DA BAKANLIK ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI KARARI ÇIKMIŞTIR.

gyk1

Değerli Meslektaşlarım,

8.9.2011 Perşembe günü Adana Tabip Odası toplantı salonunda Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı yapılmıştır. Toplantı, Adana Tabip  Odası Başkanı Dr.Resmiye Kaya’nın kısa bir açılış konuşmasından sonra GİTO sekretaryasını üstlenen Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Tayyar Şaşmaz toplantıyı yönetmiştir.

Toplantıya katılan  TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Hüseyin Demirdüzen, son KHK süreci ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptığı toplantıya Mersin, Hatay, Gaziantep ve Adana Tabip Odası’nın başkan ve üyelerinin katılım gösterdiği ayrıca diş hekimi arkadaşlarımızın da katıldığı ve ilgi gösterdiği gözlenmiştir.

Bilindiği gibi bayram tatilinin hemen öncesinde, 26.8.2011 Cuma günü, (KHK) “bayram sürprizi” olarak hayatımıza giren ve hekimlik mesleğini, toplum sağlığını, tıpta uzmanlık eğitimini (…) değil, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi Ve Danıştay 5. Dairesinin gerekçeli kararlarını da yok sayan, yeni bir “tam gün süreci ile karşı karşıya  kaldığımız ve  tatil dönüşü “derhal” başlayan tebligatlardan sürecin daha çetin geçeceği , hekimlere hayatlarını planlayabilmek için makul sürenin tanınmayacağı anlaşıldığının vurgulandığı toplantı;    17 EYLÜL 2011 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA MESLEK ÖRGÜTÜMÜZ TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖNÜNDE TÜM İLLERDEN GELEN MESLEKTAŞLARIMIZLA BİRLİKTE (DİĞER SAĞLIK ÖRGÜTLERİ İLE BİRLİKTE) GENİŞ BİR KATILIM İLE TOPLANILIP, SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNE YÜRÜYÜŞ PLANLANACAĞI VE SAĞLIK BAKANLIĞI ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAĞI şekliyle karar alınıp daha sonra soru cevap şeklinde tartışmanın ardından  ve gereken hukuksal ve eylemlilik adına tüm süreçlerin değerlendirileceği sonucu ile toplantı bitirilmiştir. 

Bilgilerinize sevgi ve saygılarımla, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

    Dr. Nuh DEMİRPAS
Adana-Osmaniye Tabip Odası
       
Genel Sekreteri

gyk1_2

gyk1_3

gyk1_4