Güney İlleri Tabip Odalarından Ortak Açıklama: Dr. Ali Çerkezoğlu’nun Gözaltına Alınmasını, Meslek Örgütlerimize Yapılan Baskıyı Şiddetle Kınıyoruz!

HUKUKSUZ VE KEYFİ UYGULAMALAR SON BULSUN

GÖZALTINA ALINANLAR DERHAL SERBEST BIRAKILSIN!

Ülkemizde, ancak  3. dünya ülkelerinde yaşanabilecek hukuksuzluklar yaşanmaktadır.

Normalde bütün halkın kullanımına açık olan bir parka gitmek bile artık “suç” olarak işlem görülmektedir.

8 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da bizzat İstanbul Valisinin törenle açtığı, vatandaşları davet ettiği Gezi Parkı’na gitmeye çalışan yurttaşlarımıza polis müdahale etti ve aralarında TTB Merkez Konsey eski üyesi, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr.Ali Çerkezoğlu’nun da bulunduğu, “Taksim Dayanışması”nı oluşturan emek meslek örgütleri ve siyasi parti yönetici ve temsilcilerinden 50 kişi hukuksuz ve keyfi bir şekilde gözaltına alındı.

9 Temmuz Salı günü de yine aralarında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da olduğu yöneticilerin evlerinde, kapılar kırılarak, hukuksuz bir şekilde arama yapılmıştır.

Bu hukuksuz uygulamaların ağacına, parkına, yaşam tarzına sahip çıkan Taksim Dayanışması’nı, meslek örgütlerimizi, yurttaşlarımızı yıldırmak amacıyla yapıldığını biliyor ve şiddetle kınıyoruz.

Hükümetin, her fırsatta istediği “seçilmişlere saygıyı”, hekimlerin seçilmiş temsilcilerine de göstermesini istiyoruz. Sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ötekileştirilerek demokrasi savunulamaz.

Başta, Dr. Ali Çerkerzoğlu olmak üzere, gözaltına alınan bütün arkadaşlarımız, bütün yurttaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

GÜNEY İLLERİ TABİP ODALARI

Adana-Osmaniye Tabip Odası
Mersin Tabip Odası
Hatay Tabip Odası
Gaziantep Tabip Odası
K.Maraş Tabip Odası
Ş.Urfa Tabip Odası
Adıyaman Tabip Odası