Güney İlleri Tabip Odaları Bölge Toplantısı Yapıldı

Güney İlleri Tabip Odaları Bölge Toplantısı Yapıldı

Sayın Üyemiz,

Güney İlleri Tabip Odaları Bölge Toplantısı, 20 Ağustos 2016 Cumartesi günü Hatay’ın Arsuz ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıya Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Mersin Tabip Odalarından temsilciler ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin yanı sıra, Arsuz’da gerçekleştirilen “TTB Füsun Ablasını Konuşuyor” etkinliği kapsamında kentte bulunmaları dolayısıyla Ankara, Eskişehir, İzmir, Kocaeli Tabip Odalarından temsilciler katıldı.

Toplantıda 15 Temmuz’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında yaşanan OHAL ortamı, OHAL uygulanmasıyla birlikte sağlık alanında işsiz kalan, görevden alınan ve tutuklanan hekimlerin durumları ve yanı sıra tüm bu tablonun önümüzdeki döneme olası etkileri konuşuldu.

Tabip Odaları temsilcilerinin illerde yaşanan sorunları aktardığı ve bu sorunların değerlendirildiği toplantıda, geçtiğimiz günlerde yasallaşan Türkiye Varlık Fonu kurulmasıyla ilgili torba yasanın sağlık alanını ilgilendiren maddeleri, GATA’nın kapatılıp Sağlık Bakanlığı’na bağlanması, sağlık alanında yaşanan diğer güncel gelişmeler ele alındı. Toplantıda ayrıca TTB’nin de bileşenlerinden olduğu Emek ve Demokrasi Güç Birliği hakkında bilgi aktarıldı.

Adana Tabip Odası

gito1(1)