Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Adana’da Yapıldı

Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Adana’da Yapıldı

GİTO TOPLANTISI ADANA’DA YAPILDI

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) Toplantısı Adana’da yapıldı.

Toplantıya Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep Tabip Odaları Başkan ve üyeleri ile TTB Merkez Konsey Sekreteri Dr. Beyazıt İlhan ve TTB MK Üyesi Dr. İsmail Bulca katıldı. Toplantıda Güney İllerinki savaş ve göçün bölgemiz sağlığına olan olumsuz etkileri tüm tabip odaları tarafından yaşanılan örneklerle ele alınarak koruyucu sağlık hizmetlerinin aksadığına vurgu yapıldı.

İLHAN, BAKANLIK HEKİMLERİN SIRTINDAN PARA KAZANACAK

3 ay’da bir düzenli olarak biraraya gelen Güney İlleri Tabip Odası yöneticilerinin Adana’da gerçekleştirdiği toplantının açılış konuşmasını yapan TTB Merkez Konsey Sekreteri Dr. Beyazıt İlhan, bir kez daha GİTO toplantısında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek son torba yasayla birlikte değişen sağlık ortamını hekimler ve TTB açısından değerlendirdi. Torba yasayla ilgili olarak TTB olarak Cumhurbaşkanı ile görüştüklerini ileten İlhan, Cumhurbaşkanının yasanın bu halini bilmediğini, görüştükleri dönemde TTB’ni haklı bulduklarını söyleyerek, yasayı hukukçularına incelettireceğini bildirmesine rağmen, yasanın aynı haliyle onaylanmasının kendilerini şaşırtmamakla birlikte oldukça üzdüğünü söyledi. Yasada en büyük sıkıntının hekimlerin artık mesleklerini özgürce yapamayacakları, bunu yaptıkları zaman 1-3 yıl arasında hapis veya para cezasına çarptırılacaklarını belirtti. Tam gün yasası ile bakanlığın hekimlerin sırtından para kazanacağını, bununda vatandaşa daha pahalı sağlık olarak geri döneceğini ifade etti. Aile hekimlerine getirilen nöbete kesinlikle karşı olduklarını söyleyen Dr. İlhan, aile hekimliği uzmanlığını bakanlığın niye bugüne kadar uygulamadıklarını açıklamalarının zorunda olduklarını belirtti.

ÖKTEN, KENDİ SORUNUMUZU BİLE TARTIŞAMIYORUZ

Konuşmasında ülke gündemindeki yolsuzluk, hukuksuzluk, görevden alma, cemaat-iktidar tartışmaları yüzünden kendi sorunlarını bile doğru dürüst tartışamadıkları bir noktaya geldiğini dile getiren Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Son Torba Yasa’nın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının hekimlik mesleğinin evrensel ilkelerine ve haklarına aykırı olduğunu belirterek böylece iktidarın antidemokratik yasalarına bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Ökten, “Türkiye ortamına baktığımız da birçok konuya değinmeden tek başına sağlığı tartışmamızın olanağı yok gibi. Başka ülkelerde görülmeyecek olaylar dizisi bizim ülke için artık günlük, sıradan olaylar haline gelmiş durumda. Litaratüre sadece antidemokratik, derin devlet, baskıcı ülke denetiminde değil, hırsızlık, yolsuzluk, paralel devlet, cemaat politikalar konusunda da litaratüre yeni şeyler eklediler. Ülkemizin getirildiği noktayı hayretle izliyoruz. 2013 sağlık çalışanları için kötü bir yıl oldu. Ama Gezi olayları bizim aydınlık yüzümüz ve geleceğimiz oldu. Daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla yeşil, daha fazla ağaç, daha fazla doğa, daha fazla barış, daha fazla iyi eğitim ve daha fazla sağlık sloganımızı tam bağımsız demokratik, laik, hukukun üstün olduğu tüm ülke insanının bir arada kardeşçe yaşadığı bir Türkiye istiyoruz” dedi. Yerel yönetimlerin halkın sağlığına sahip çıkmadığını belirten Dr. Ökten yerel seçim öncesi tüm siyasi partilerle görüşülerek belediyelerin halka daha iyi sağlık hizmeti verme konusunda daha fazla çaba göstereceklerini ve adayları uyaracaklarını da sözlerine ekledi.

Mersin Tabip Odası tarafından yapılan sunumda Akkuyu’da yapılması başlanan Nükleer Santral ile ilgili olarak bugüne kadar verilen mücadele ve santralın kurulmasından sonraki olası çevre ve insanlık felaketlerine vurgu yapıldı.

Aile hekimliğindeki son güncel gelişmeler ATO Aile Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Yaşar Ulutaş tarafından dile getirilerek “Aile hekimliğine getirilmek istenen nöbetler ve aile hekimliği uzmanlık eğitiminin kendilerine ayrı bir angarya ve çalışma getireceğini, bunun zaten yoğun olan iş güçlerini daha da arttıracağını” söyledi.

Son torba yasa’sının hekim ve hasta hakları açısından değerlendirilmesi, önümüzdeki yerel seçimler ve sağlık açısından seçimlerdeki tavrımız, özel hastanelerde hekimlerin iki ayrı ilde çalışma isteklerinin ise çok geçerli nedenler olmadıkça odalar tarafından kabul edilmemesi gibi gündem de olan konular tartışılarak çözüm önerileri arandı. Bir sonra ki GİTO toplantısının Şanlıurfa’da yapılmasına karar verildi.

GİTO (3)

GİTO (4)