DOKTORLAR 17 NİSAN’DA GREVE GİDECEK

DOKTORLAR 17 NİSAN’DA GREVE GİDECEK

Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı Yapıldı

TTB ve Güney İlleri Tabip Odaları, şiddeti önleyecek yasal tedbirler alınmaz ise 17 Nisan’da iş bırakacaklarını açıkladılar.

Adana, Hatay, Gaziantep, Mersin, Urfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman Tabip Odalarından oluşan Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO)Toplantısı Adana Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda; talep edilen ‘Şiddet Yasası’ çıkmasa 17 Nisan 2020’de greve gidileceği açıklandı.

SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKSIN

Türk Tabipleri Birliği(TTB) 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Yaşar Ulutaş ile Adana, Hatay, Gaziantep, Mersin, Urfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman Tabip Odaları yönetici ve üyelerinin katıldığı GİTO toplantısının açılış konuşmasını yapan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, “Bugün TTB nin açıkladığı “Hekimlik Yapmak İstiyoruz” deklarasyonu içerisinde yer alan 15 Mart Beyaz mitingini ve 17 Nisan GöREV eylemini konuşacağız. Talep ettiğimiz sağlıkta şiddet yasası çıkmaması durumunda 17 Nisan’da tüm ülkede sağlık çalışanları sağlık hizmetini durduracaktır.” dedi. Prof. Dr. Hilal, toplantıya katılan tüm Tabip Odaları yönetici ve üyelerine teşekkür etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SESİNİ DUYUN!

Sağlık hizmetlerinin finansmanının halkın cebinden çıktığını söyleyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Dr. Ali Çerkezoğlu, konuşmasında “Türkiye’de bir yandan sağlık harcamaları artarken, diğer yandan sağlık harcamaları içerisinde genel bütçenin ve yerel yönetimlerin harcamalarının payı azalmaktadır. Yani halkın cebinden çıkan para artmaktadır. İktidar sağlık çalışanlarının çığlığını duymak istemiyor. Bu şiddet ortamında sağlık hizmeti veremiyoruz ve hekimlik yapmak istiyoruz. 15 Mart Ankara mitingine ve 17 Nisan Görev eylemine tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.” diye konuştu.

Divan Başkanlığını Hatay Tabip Odasından Dr. Şükran Güleç Barutçu, katipliğe ise Adana Tabip Odasından Dr. Mürşit Enis Akyüz ve Mersin Tabip Odasından Dr. Özlem Şahin’in oy birliğiyle seçilmesi ile gündem maddelerine geçildi.

İşçi Sağlığında Son Gelişmeler, Anne – Bebek Ölümleri, 14 Mart Etkinlikleri, 17 Nisan Grevi konu başlıklarıyla oluşan gündem ele alındı.