“Güvencesiz ve Yetersiz Ücrete Hekimler Hayır Diyor” Paneli Düzenlendi

“Güvencesiz ve Yetersiz Ücrete Hekimler Hayır Diyor” Paneli Düzenlendi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey Başkanı Dr. Raşit Tükel, ‘14 Mart’a Giderken Türkiye de Sağlık Ortamı – Mesleki ve Özlük Haklarımız’ konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Dr. Tükel, 27 Milyar dolar ödenecek olan Şehir Hastanelerinin maliyetinin 10 milyar dolar olduğunu söyleyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

DOÇ. DR. ÖKTEN, “YAŞANAN SIKINTILAR DEVAM EDİYOR”
Adana Eczacı Odası’nda düzenlenen panelin açılışında ‘14 Mart’ta 4 talebimiz var’ diye konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Haksız hukuksuz ihraç edilenler görevine iade edilsin. Hastaya yeterli süre ayrılsın. Çalışırken ve emeklilikte insanca ücret ve Sağlıkta şiddet sona ersin’dir. Bu taleplerimizi yıllardır dillendiriyoruz. Ama halen çözüm sağlanamadı. Bu konuların çözüme kavuşması için tüm odalar ve TTB ile birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz.” Diyerek katılımcılara teşekkür etti.

PROF. DR. MUNGAN, “İNSANCA YAŞAYACAK ÜCRET ALAMIYORUZ”
Zor bir mesleği yaptıklarını, mesleki ve özlük hakları sömürüsünün öğrencilik yıllarından başladığını belirten panelin moderatörü Prof. Dr. H. Neslihan Önenli Mungan, “4 yıllık üniversite bitiren başka meslekteki insanlar; staj sürelerinin dahi emeklilikten sayıldığını ve ücret aldıklarını söylemektedir. Bizim öğrencilerimiz son 3 yıl bir hekim gibi çalışmalarına rağmen ne emekliliklerine nede ücretlerine katkı alamıyorlar. ASM’lerde de emek sömürüsü devam ediyor. Nasıl bir hekimlik yapmanızı sağlık otoriterleri söylüyor. Sunduğunuz veriler sağlık hizmetinden daha öncelikli oluyor. Ne insanca yaşayacak ücretler alabiliyoruz? nede bilimsel aktivitelerin karşılığını alabiliryoruz?” Dedi.

DR. TÜKEL, “EN ÇOK MR ÇEKİMİNDE DÜNYADA BİRİNCİ SIRADAYIZ”
Hekimlik mesleğinde yaşanan sorunlar, nasıl bir emeklilik istedikleri, Türkiye’deki sağlık ortamı, mesleki ve özlük hakları konusunda değerlendirme yapan TTB Merkez Konsey Başkanı Dr. Raşit Tükel, “2002 – 2015 yıllarına baktığımızda her geçen gün hastane sayısı arttığı görülmektedir. Bakanlığı ait hastaneler %11.8, Üniversite hastaneleri %40.0 artarken özel hastane sayısı %107.4 artmıştır. Yatak sayısına baktığımızda bakanlık %13.9, üniversite %45.6, özel hastane ise %252.3 artmıştır. Bu rakamlar büyük özel hastanelerin açıldığını göstermektedir. Kişi başı hekime müracaat 2002’de 3.1 iken 2015’te 8.4’e çıkmış. Bu artış da kışkırtılmış sağlık talebine denk düşmektedir. Hastanelerde yatış bakanlık ve üniversite hastanelerinde düşerken özel’de hızlı artış olmuştur. MR çekiminde dünyada sayısı en yüksek olan ülke Türkiye’dir. TM görüntüleme sayısı ise 11 milyon 186 bin 357. BT 13 milyon 675 bin 737 olarak kaydedilmiştir.”

“10 MİLYARLIK DOLARLIK İŞE 27 MİLYAR DOLAR VERİLİYOR”
Sağlık Bakanlığı Hastane Kampüs ihaleleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda da bulunan TTB MK Başkanı Dr. Tükel, “Kayseri de yapılan hastanenin kira bedeli 137 milyon. Sabit yatırım tutarı ise 427 milyondur. Bakıldığında 3-4 yılda kendini amorti edebildiği görülmektedir. 25 yıl ödeme yapıldığı düşünüldüğünde geriye kalanı korsorsiyumlara, şirketlere kar oluyor. Yozgat’a baktım; sabit yatırım tutarı, yıllık kira bedelinin iki katı. Yani iki yıllık kira bedeli ile yapılan hastaneye siz 25 yıl kira ödeyeceksiniz. Birde hastanelere %70 doluluk oranı garanti ediliyor. Psikiyatri hastanelerin de bu oran %80. Ayrıca şirket aldığı kredide zora düşerse devlet bu riski üstleniyor. Aslında devletin onlardan garanti istemesi gerekmez mi? 17 şehir hastanesi için şirketlerden çıkacak para 10 milyar dolar. Devlet şirketlere 27 milyar dolar ödeyecek. Arada 17 milyar dolar var. Bu 17 milyar dolarla 81 il’de tam teşekküllü 1200 yataklı, içerisinde 7 adet ameliyathanesi olan hastane yapılabiliyor. Şehir hastanelerinin yüksek maliyeti gizlenmek mi isteniyor?” Diye konuşan TTB MK Başkanı Dr. Tükel, Aile Hekimi başına düşen nüfus, OHAL ve Hekimlik, OHAL’de adli muayeneler ve raporlama sorunları, OHAL’de sağlık hizmeti, kamudan ihraçlar, emeğin haklarının gaspı ve hukuk süreçleri hakkında bilgi aktararak katılımcıların merak ettiği soruları yanıtladı.