HACETTEPE BAND GRUBU 11 HAZİRAN’DA ÇUKUROVA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞENLİĞİNDE ADANA’DA OLACAK.

HACETTEPE BAND GRUBU 11 HAZİRAN’DA ÇUKUROVA SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞENLİĞİNDE ADANA’DA OLACAK.

asistan


Değerli Meslektaşlarım,

Çukurova Üniversitesi Asistan Hekimleri’nin öncülüğünde ve Adana Tabip Odası’nın desteklemiş olduğu “Çukurova Bölgesi Sağlık Çalışanları Şenliği”  11 Haziran 2011 Cumartesi günü saat 19.00’da Adnan Menderes Bulvarı Beyaz Saray Tesislerinde gerçekleştirilecektir.
Hacettepe BAND grubunun sahne alacağı şenliğe,  Öğretim görevlileri, uzman hekimler, asistan hekimler, aile hekimleri, TSM hekimleri, kurum hekimleri, işyeri hekimleri, 112 hekimleri, acil hekimleri, özelde çalışan hekimler, tıp öğrencileri, emekli hekimler, hemşireler, sağlık memurları, sağlık işçileri  yani sağlık alanında hizmet üreten tüm çalışanlar davetlidir.
 
Bilet ücreti 15 TL.(+1 Yerli İçecek) olup bilet almak isteyenlerin Adana Tabip Odası’nı (458 00 08 – 0 533 745 51 19) veya Dr.Evren Tümkaya (0 541 418 15 01) aramaları rica olunur.
 
Çalışmalarınızda başarılar diler, sevgi ve saygılarımızı sunarız.
 
        Dr.Resmiye Kaya
Adana-Osmaniye Tabip Odası
               Başkanı 

Çukurova Üniversitesi Sağlık Çalışanları’nın Şenlik Bildirisi :

 “Sağlıkta dönüşüm adı altında uygulanan sözde sağlık politikalarının dayattığı performansa dayalı sistem sağlık çalışanları arasında iş barışını bozmakta, eğitimi ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürmektedir.”

Biz tüm sağlık çalışanları bu gerçeğin farkındayız !

Sağlık hizmeti sunumunu bozan ve sağlık eğitimi kalitesini düşüren bu yıkıma son vermek amacıyla asistan hekimler öncülüğünde başlayıp, tüm Türkiye’ye yayılan sağlık çalışanları arasındaki birlik ve beraberlik algısı gün geçtikçe güçlenerek artıyor. Öğretim üyesi, uzman hekimi, asistan hekimi, hemşiresi, sağlık personeli, memuru, tıp öğrencisi ile sağlık hizmeti bir ekip çalışması gerektirir. Sağlık politikalarının belirlenmesinde bu ekibin söz sahibi olması gerekir. Adı performans veya her ne olursa olsun, sağlık hizmeti vereni tüccar, sağlık hizmeti alanı müşteri gibi gören hiçbir sistemin sağlıklı işlemesi mümkün değildir.

Halkımızın geleceği ve sağlıklı nesiller için; öğretim üyesi, uzman hekimi, asistan hekimi, hemşiresi, sağlık personeli, memuru, tıp öğrencisi ile hep beraber ekonomik veya başka kaygılarla ayrışmadan iş barışının olduğu huzurlu bir ortam içinde çalışmak için, bu gidişe artık yeter diyoruz !”

PROGRAM;

11 Haziran 2011 Saat:13.00′da  Adana Tabip Odası’nda Adana-İzmir-Mersin-Hatay-G.Antep (ve gelebilen diğer illerin) Asistan Hekimlerinin  katılımıyla bölge toplantımız,

11 Haziran 2011 Saat:19.00′da Beyaz Saray Tesisleri’nde Ankara’dan Hacettepe Band’in, İzmir-Mersin-G.Antep-Hatay’dan asistan hekimlerin, Çukurova Bölgesi’ndeki tüm sağlık çalışanlarının katılımıyla ‘Çukurova Sağlık Çalışanları Şenliği’miz var.