Halk Sağlığı Müdürü İle Görüşme – “Laboratuvar”

Halk Sağlığı Müdürü İle Görüşme – “Laboratuvar”

Merhaba Arkadaşlar,

Adana Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu olarak İl Halk Sağlığı Müdürümüz Dr. Alper Acil randevu talebimiz olmuştu.
Randevuya Dr. Yakup Yılancıoğulları ile birlikte katılan Müdür Beyle Yeni yıl için yapılan Laboratuvar İhalesi ile birlikte tahlil sonuçlarını basılı kağıt olarak gönderilmemesinin Aile Hekimleri ve Hastalar için zaman kaybına neden olduğunu, digital ortamda Tahlil sonuçlarına ulaşmanın zaman aldığını, bazı hastaların özellikle gebelerin tahlil sonuçlarını basılı kağıt olarak istediklerini ilettik. Müdür Bey bundan sonra tahlil sonuçlarının kesinlikle basılı kağıt olarak gönderilmeyeceğini sistemin internet üzerinden işleyeceğini söylediler. Bunun üzerine; Doğal olarak her hastanın kendi tahlillerini görme hakkının bulunduğunu, hastaların internet üzerinden tahlillerine ulaşabilecekleri bir yapılanmanın da bulunması gerektiğini ifade ettik.
Torba yasa ile kabul edilen Aile Hekimlerinin ayda asgari 8 saat nöbet tutması ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun almış olduğu sözleşmeli aile hekimlerine verilecek ve 6 yıl sürecek aile hekimliği uzmanlık eğitimi konularını konuştuk. Daha sonra karşılıklı İyi dileklerde bulunarak toplantımızı bitirdik.

Adana Tabip Odası
Aile Hekimliği Komisyonu