Hekim Hasta İlişkilerine Müdahale Edilemez

Hekim Hasta İlişkilerine Müdahale Edilemez

Doç. Dr. Ökten, “Hekim hasta ilişkilerine müdahale edilemez”

Ülkede yaşanan olağanüstü durum gerekçe gösterilerek, hastane idarecileri tarafından hekimlere yapılan sözlü uyarılar ve gönderilen SMS mesajları ile “İstirahat raporu verilmemesi, olası haklı istirahat durumlarının dahi rapora dönüştürülmemesi, böyle bir durumda verilecek raporların daha üst makamlara iletildikten sonra onlar tarafından verileceği” şeklinde mesajlar geldiğini belirten Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, bu durumun hekimlerin evrensel hekimlik uygulamalarına, anlayışlarına ve ettikleri Hipokrat yeminine aykırı bir durum olduğunu söyledi.
HEKİM HASTA İLİŞKİSİNE MÜDAHALEYE KARARLILIKLA KARŞIYIZ

Adana Tabip Odası olarak olağanüstü günlerden geçildiğinin farkında olduklarını ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada “Nasıl ki, her türlü demokratik hakkı ortadan kaldıran ve kendi hukukunu dayatan darbeci anlayışa karşı çıkmış ve her koşulda demokratik mekanizmaların işletilmesi gerektiğini savunmuşsak, aynı biçimde darbe girişimleri gerekçe gösterilerek hukukun askıya alınmasına, fiilen bir başka keyfi hukuk anlayışının hâkim kılınmasına ve bu süreçte hekimlerin hastaları ile olan ilişkilerine müdahale edilmesine de aynı kararlılıkla karşı çıkıyoruz”
HEKİM BAĞIMSIZLIĞINA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Başkan Doç. Dr. Ökten, “Hekimlik hiçbir zaman iktidarların baskısı, talepleri veya zorlamaları ile hekimler üzerinde kuracakları baskı veya yönlendirmelerle yapılan bir meslek değildir. Böyle bir durum hekimlik ilke, etik ve deontolojik değerlerine aykırı bir durumdur. Sağlık idarecileri başta olmak üzere tüm yöneticilere, hekimlerin tıbbi uygulama ve belgeleme süreçlerinde kendilerine verilen görev ve sorumluluğu hakkıyla ve tarafsızca yerine getirebilmesi için baskı uygulamaktan vazgeçmelerini, hekim bağımsızlığına saygı göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Hekimliğin zor ve daha da önemlisi zor zamanların mesleği olduğunu hatırlatarak tüm meslektaşlarımıza; kimden ve nereden gelirse gelsin hekimlik pratiğimize yönelik her türlü müdahaleye karşı çıkmalarını, hekimliğin emir-komuta ya da birilerinin beklenti ve çıkarlarına uygun işletilebilen bir mekanizmaya tabi olmadığını, Hipokrat’tan bugüne karşısına gelen herkesi ırk, dil, din, statü, politik tutum ya da başka herhangi bir kritere tabi tutmadan sadece hasta ve bu durumunu ancak doktor raporu ile belgeleyebilecek bir insan olarak görmeye devam etmeleri gerektiğini önemle hatırlatırız.” dedi.

1