Hekim Meclisine Hekimlerin Sorunları Damga Vurdu

Hekim Meclisine Hekimlerin Sorunları Damga Vurdu

Hekimlerin yaşadığı sorunların her geçen gün artmakta olduğunu belirten Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Hekim Meclisi toplantılarında konuşup, tartışarak ve dayanışarak yaşadıkları sorunların çözülebileceğini söyledi.

HER GÜN PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET, DARP VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU YAŞIYORUZ
Adana Eczacı Odası Toplantı salonunda düzenlenen Hekim Meclisi’nin açılış konuşmasında ülke olarak zorlu bir süreçten geçtikleri ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “İlimiz Valiliğine yapılan terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. 14 yıldır devam eden Sağlıkta Dönüşüm Politikası ile sistem bizlerin üzerine basarak yükseldiği için hepimize çok fazla zarar verdi. Her geçen gün çalışma koşullarımız kötüleşmekte, daha fazla hasta bakar olduk. Daha fazla ameliyat yapar olduk. Tüm bu yoğun çalışmalarımıza rağmen şikayet ve şiddette daha fazla artmaktadır. Örneğin; Aile Hekimlerine getirilen sürekli angaryalar ve nöbetler, her geçen gün artan hekimlik dışı işler. Uzman hekimlerin yaşadığı yoğun poliklinik sayıları, geçici görevlendirmeler, asistan hekimlerin eğitimden ziyade yaptıkları angarya işler, nöbetler, eğitim hastanesinde çalışan uzman veya eğitim görevlilerinin yoğun hasta ve ameliyat yapmaktan eğitim çalışmalarına yeterince zaman ayıramaması, üniversite de akademisyen hocalarımızın özgür ve özerk üniversite ortamında çalışamamaları, özel hastanelerde çalışan hekim arkadaşlarımızın ekonomik ve özlük haklarındaki gasplar, hafta sonu veya tatillerde bile çalışmak zorunda kalışları, polikliniklerde ve acillerde her gün yaşadığımız psikolojik ve fiziksel şiddet, darp, tükenmişlik sendromu, performans sorunu, sorunlarımızı iletecek çözüm bulacak ilgili yöneticileri bulamamamız, SABİM, BİMER şikayetleri gibi bir çok neden artık bizi çok sevdiğimiz halde mesleğimizden bıktırıp, bırakacak konuma getirdi. Bunlar gibi bir çok sorunumuz var” diye konuştu.

Doç. Dr. Ökten, “Bu sorunları bir araya gelip tartışmak ve çözüm yolları bulmak için Hekim Meclisini topluyoruz. Meclisimiz herkese açıktır. İsteyen her hekim katılabilir, istediği sorunları aktarabilir. Her geçen gün artan sorunlarımız ancak birlikte konuşarak, tartışarak ve dayanışarak çözebileceğini biliyor ve siz üyelerimizi hekim meclisimize davet ediyoruz.” Dedi.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARINDA BULUNULDU
Dr. Ali Kemal Azder’in başkanlığında Dr. Nuh Demirpas, Dr. Mehmet Adam, Dr. Adem Gündoğan ve Tıp öğrencisi Dr. Esra Salman’dan oluşan divan ile yürütülen Hekim Meclisinde ATO Genel Sekreteri Dr. A. Erhan Özeren’in yaptığı bilgilendirmenin ardından çalışma barışını bozan sıfır nüfuslu Aile Sağlığı Birimlerinin plansızca açılma uygulamalarına son verilmesi, Aile Hekimlerine kayıtlı olan nüfusun azaltılmasının doğru bir uygulama olduğu, Nüfus azaltılırken AH çalışanlarının ücretinde düşüş olmaması, nüfusun uygun sayılara düşmesinden sonra sevk zinciri uygulanabileceği, bakımevinde kalmaya bile yetmeyen emekli hekimlerin maaşlarında iyileştirmenin yapılması, emekli hekimlerin özel ve resmi sağlık kuruluşlarında deontolojiye uygun yakınlık görerek hizmet almaları ve hekim dinlenme evi için arsa tahsisi yapılması, kariyer planlaması bile yapamayan Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin öğretim üyeleri arasında iletişim eksikliğinin giderilmesi, işlemeyen ÖÜ öğrenci danışmanlık sistemi önemsenmesine ve revize edilmesine, stajyer öğrencilere ücret ödenmesi,özel hastaneler ile hekimler arasındaki sözleşmelerde Tabip Odalarının kanunen de taraf olması hekimlere hukuki destek bilgilendirmelerde bulunması, eşitsizlik içeren hastanelerde uygulanan performans sisteminin belirli bir düzene kavuşturulması ve emekliliğe yansıtılması gibi konularda kararlar alındı. Alınan bu kararların yaşama geçmesi için çalışmalar başlatıldı.