Hekim ve Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bıraktı

Hekim ve Sağlık Çalışanları 2 Gün İş Bıraktı

Özlük Hakları ve güvenli iş yerinde çalışmak amacıyla iki günlük iş bırakan hekim ve sağlık çalışanları Kurttepe ASM önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

UZM. DR. MENTEŞ, “MART’TA EYLEMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Adana Sağlık Platformu, Adana Tabip Odası, Adana HED, AHESEN,  Genel Sağlık İş Sendikası, SES Adana Şubesi, TAHUD Adana Şubesi, Disk Emekli Sen başkan ve üyelerinin katıldığı açıklamada uzun süredir bu ülkenin hekimleri maaşlarıyla geçinemez noktaya geldiğini ifade eden Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, yaptığı konuşmada “Biz hekimleri görmesi gerekenler sağır, dilsiz ve kör taklidi yapmaya devam ediyor. Bu ülkenin hekimleri ve sağlık çalışanları bugün olduğu gibi bundan sonrada sağlık sistemini durduracak güçtedir. Biran önce sesimizin duyulmasını istiyoruz. Genç hekimlerimiz, hemşirelerimiz bu ülkede kalmalı ve mutlu şekilde mesleklerini icra etmelidir. Taleplerimiz yerine getirilmez ise Mart ayında eylemlerimiz artarak devam edecektir.” dedi.

UZM. DR. İŞGÜZAR, “SAĞLIK SİSTEMİNİN SORUNLARI BÜYÜKTÜR”

Halkın sağlık gereksinimlerinin karşılanmasının önündeki engeller her geçen gün artarken, sağlık çalışanlarının yaşam koşulları ise katlanılamaz bir hal aldığını belirten Adana Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Kayhan Süreyya İşgüzar, kurumlar adına okuduğu metinde şunları söyledi;

“Ülkemizdeki sağlık sisteminin sorunları büyüktür. Kamudan istifalar, yurtdışına göçler, şiddet olayları bu işin böyle süremeyeceğini göstermektedir. Çalışma ortamının güvenli olmaması ve artık dayanılmaz noktaya gelen özlük haklarımızın kaybı nedeniyle; 9 bin hekim, 850 diş hekimi istifa yolunu seçmiştir. Ülkemizden her ay yetişmiş 200 hekim başka ülkelere göç etmektedir. Çünkü bu ülkenin hekim ve sağlık çalışanları maaşları ile geçinemez duruma gelmiştir. Hekim büyüklerimiz emekli olamamaktadır çünkü emekli maaşı ile geçinememektedir. Yıllarını bu ülkeye vermiş büyüklerimize mezarda emeklilik hak görülmektedir. Maalesef oy birliği ile geçirdiğiniz bir kısım hekimin emeklilikte iyileşme hakkını diğer sağlık çalışanlarını bahane göstererek komisyondan geri çektiniz.  209 u hekim 543 sağlık çalışanı kardeşimizi pandemi süresince şehit verdik. Tüm bu gidişat biz sağlıkçılar için dayanılmaz hale geldi ve 17-18 şubatta iş bırakıyoruz. İsteklerimiz yerine getirilmez ise  14-15-16  Martta da iş bırakacağımızı şimdiden söylüyoruz.”

HEKİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İSTEKLERİ;

“Öncelikle  yeni başlayan pratisyen hekim, diş hekimi ve asistan hekim maaşları düzenlenmeli ve iyileştirilmelidir. En düşük ücret yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır.

Tüm hekimler için  7200 ek göstergeye geçilmelidir.

Göreve başlanan günden itibaren her yıla 120 gün yıpranma payı verilmelidir.

Aile hekimleri en az yoksulluk sınırının iki katı maaş almalıdır.

Aile Sağlığı Merkezi Cari gider ödemeleri, ASM masraf artışına paralel olarak artırılmalıdır.

Aile sağlığı çalışanlarının ve diğer sağlık personelinin maaşları iyileştirilmelidir. En düşük sağlık emekçisi maaşı yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır.

Aile hekimliğindeki ceza yönetmeliği derhal kaldırılmalı ve yeniden düzenlenmelidir.

Emekli sandığı, Bağ-kur, SSK  ayırmaksızın tüm hekim emekli  maaşları en az yoksulluk sınırının üstünde olmalıdır.

Bir türlü bizleri koruyacak şekilde çıkmayan şiddet yasası bir an önce etkili ve caydırıcı bir şekilde çıkarılmalıdır.

Covid 19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir. Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz.”